110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Повна назва проєкту. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України

Номер і дата реєстрації: № 4640 від 25.01.2021.

Ініціатори: Дунда Олег Андрійович; Аліксійчук Олександр Васильович; Микиша Дмитро Сергійович.

Фракція: “Слуга народу”.

Мета проєкту: удосконалення правового забезпечення регулювання питань громадянства України.

Основний зміст:
1) набуття громадянами України громадянства (підданства) іноземної держави без втрати громадянства України, а також набуття іноземцями громадянства України без відмови від громадянства своєї країни;
2) уведення декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) та ведення обліку громадян України, що мають громадянство інших держав;
3) уведення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог щодо декларування наявності іноземного громадянства (підданства);
4) запроваджується подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на обрання на виборні посади або прийняття на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, проходження служби в правоохоронних органах тощо;
5) уведення поняття «держави-агресора»; у разі наявності в громадян України громадянства (підданства) держави, визнаної агресором по відношенню до України, передбачено заборону зазначеним громадянам у реалізації їхніх виборчих прав;
6) передбачається, що на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу не можуть бути прийняті особи, які мають громадянство (підданство) іноземної держави.

Переваги. Надання громадянам можливості для добровільної легалізації наявності іноземного громадянства (підданства). Полегшення взаємодії України з діаспорою, укріплення зв’язків із співвітчизниками за кордоном та заохочення їх до участі в економічному та політичному житті на батьківщині.
Така ініціатива може вирішити проблему набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті нашої держави, без припинення наявного громадянства.

Недоліки:
1) виникає порушення принципу єдиного громадянства, який закріплений в Конституції України;
2) можливе посилення процесу відпливу кваліфікованої робочої сили, наукових кадрів та молоді за кордон;
3) імовірне використання сусідніми країнами можливості надання свого громадянства громадянам України як інструменту залучення окремих територій у сферу свого політичного впливу, висунення територіальних претензій і провокування збройних конфліктів під гаслом захисту своїх громадян від утисків на території України, а також використання їх в інтересах іноземної держави;
4) легалізація іноземного громадянства громадян України, які отримали паспорт РФ на тимчасово окупованих територіях;
5) зниження обороноздатності держави, зокрема шляхом ухилення осіб, що мають подвійне/множинне громадянство, від проходження військової служби та від кримінального чи іншого судочинства;
6) приток до України «економічних біженців»;
7) неконституційність змін до Виборчого кодексу України;
8) зміни запропоновані не у всі нормативно-правові акти, які встановлюють конкурс на зайняття посади та мають вимогу бути громадянином України. Так, не запропоновані зміни щодо подання заяви про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави у Закон України “Про судоустрій і статус суддів”.

Позиція Міністерства закордонних справ України: потребує доопрацювання з таких причин:
неможливість вести облік осіб — громадян України, які набули (мають наявне) або припинили іноземне громадянство (підданство)/громадянства (підданства), через відсутність механізму виявлення в осіб множинного громадянства, оскільки надання компетентними органами іноземних держав інформації стосовно перебування в іноземному громадянстві підпадає під обмеження, установлені законодавством іноземних держав про захист персональних даних;
ресурсні витрати створення, запровадження і адміністрування подібних обліків є вірогідно високими;
зміни, запропоновані до «Виборчого кодексу України», у частині обмеження активного та пасивного виборчого права громадян України з множинним громадянством, суперечитимуть ст. 38 Конституції України, ст. 17 Європейської конвенції про громадянство 1997 р.

Позиція Міністерства фінансів України: законопроєкт підтримується.

Позиція Державної міграційної служби України: законопроєкт не підтримується.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]