110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

ЗАКОНОПРОЄКТ № 4241 від 21.10.2020 (основний)

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості

Ініціатори законопроєкту: Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, Гетманцев Данило Олександрович, Пуртова Анна Анатоліївна, Мотовиловець Андрій Вікторович, Сова Олександр Георгійович Тарасенко Тарас Петрович, Кінзбурська Вікторія Олександрівна, Шкрум Альона Іванівна, Абрамович Ігор Олександрович, Ковальчук Олександр Володимирович.

СУТЬ ЗАКОНОПРОЄКТУ: урегулювання питання простроченої заборгованості через легалізацію діяльності колекторських компаній з обов’язковим визначенням принципів їхнього функціонування, співпраці з кредиторами, вимог до етичної роботи зі споживачами, механізму нагляду та контролю за відповідними установами Національним банком України, а також відповідальності за порушення вказаних норм.

ЗМІНИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ

Зміни вносяться до Законів України “Про споживче кредитування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”. Так, пропонується:

визначити такі поняття, як-от: урегулювання простроченої заборгованості, колекторська компанія, Реєстр колекторських компаній (де колекторська компанія — це юридична особа (зокрема фінансова установа), яка в інтересах кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній);
заборонити діяльність колекторських компаній, які не включені до відповідного Реєстру, що ведеться НБУ і є відкритим. Законопроєктом визначено умови, за яких НБУ має право відмовити у включенні такої компанії до Реєстру або виключити відомості про неї;
визначити, що кредитодавці та нові кредитори мають право співпрацювати з колекторами лише на підставі договору, про укладання чи розірвання якого вони повинні повідомляти НБУ. Якщо такий договір укладається з колекторською компанією, яка не внесена до Реєстру, кредитор підлягає відповідальності та зобов’язаний сплатити штраф;
детально регламентувати умови взаємодії колекторів зі споживачами, а саме: певні етичні принципи, інформація, яку вони повинні надати про себе, шляхи комунікації, фіксація їх за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, максимальна кількість звернень на день та обмеження в часі, коли таке звернення взагалі може бути здійснено, тощо;
установити відповідальність колекторів за порушення вимог до етичної поведінки зі споживачами, яка може бути у формі письмового застереження з вимогою усунути правопорушення, штрафу, тимчасової заборони діяльності, виключення відомостей про компанію з Реєстру тощо;
передбачити обов’язок кредитодавця повідомити споживача про те, що він має право на залучення колекторської компанії з метою врегулювання простроченої заборгованості, а також про умови, на яких функціонують колектори, і про можливість звернення до НБУ, якщо вони будуть порушені;
установити, що всі нюанси, які стосуються діяльності колекторських компаній та оскарження її у разі порушення прав споживача, повинні бути визначеними в самому договорі, інакше кредитор не має права користуватися послугами колекторів, а такий договір визначатиметься нікчемним;
умовами договору про споживчий кредит також обов’язково передбачати волевиявлення споживача щодо передачі інформації про його прострочену заборгованість близьким особам, які визначаються відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
визначити, що умови щодо залучення колекторів до врегулювання заборгованості передаються новому кредитору в разі відступлення права вимоги на його користь;
розширити повноваження Національного банку України, який буде зобов’язаний вести Реєстр колекторських компаній, установлювати вимоги до кредитодавців, нових кредиторів, колекторських компаній та їхньої діяльності, здійснювати нагляд за додержанням ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог до етичної поведінки, розглядати звернення споживачів, а також здійснювати нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду тощо.
ВИСНОВКИ ДО ЗАКОНОПРОЄКТУ

Позитив: законопроєкт визначає умови взаємодії колекторських компаній зі споживачами (етичну поведінку), за порушення якої вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Проєкт закону забороняє діяльність колекторських компаній, які не внесені до відповідного Реєстру. Отже, проєкт захищає права споживачів від неправомірної поведінки колекторів, які на сьогодні функціонують нелегально, а також кредитодавців, які зацікавлені в поверненні заборгованості.

Негатив: відсутність установлених обсягів і термінів заборгованості, яка надає підстави кредитодавцю, новому кредитору передавати справу колекторським компаніям.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.