110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text”]

Повна назва проєкту. Проєкт закону про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України
Номер і дата реєстрації: 5011 від 03.02.2021.
Ініціатор: КМУ.
Мета: регулювання здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України, та визначення порядку проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

Зміст

Проєкт визначає види діяльності, які мають стратегічне значення для національної безпеки (наприклад, у сферах ядерної енергії та радіоактивних матеріалів, криптографічного захисту та шифрування інформації, виробництва та ремонту озброєння і військової техніки, розроблення і виробництва боєприпасів, видобування корисних копалин тощо).
Правочини щодо іноземних інвестицій у підприємства, що мають стратегічне значення (зокрема, щодо узгоджених дій чи концентрації), підлягають оцінці впливу таких інвестицій (у випадку, якщо внаслідок правочину іноземний інвестор матиме значний вплив на діяльність цього підприємства та управління ним). Здійснення іноземних інвестицій у підприємства в стратегічних сферах можливе лише за умови погодження окремих видів правочинів, які дають можливість значного впливу інвестора на майно, діяльність та управління стратегічного підприємства, Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій (далі – Комісія).

Для здійснення оцінки впливу іноземних інвестицій потенційний інвестор має подати запит (затвердженої форми) до Мінекономіки для отримання погодження на здійснення інвестицій. До запиту мають надаватися витяги з національних реєстрів щодо наявності офіційної реєстрації, копії установчих документів юридичної особи та РНОКПП фізособи-інвестора, копії аудиторських висновків (звітів) за останній рік, інформація про структуру власності, проєкт правочину, інформація з податкової інвестора щодо сплати податків і зборів за останні два роки тощо. Такі документи подаються з нотаріально засвідченим перекладом державною мовою. Мінекономіки протягом 10 днів із дня отримання запиту перевіряє повноту наданої інформації та визначає необхідність проведення оцінки впливу правочину. Якщо оцінка не потрібна, Мінекономіки впродовж 5 днів повідомляє про це інвестору. В іншому випадку інвестор буде повідомлений про передачу поданих документів до Комісії.

Строк проведення оцінки впливу правочину не може перевищувати 45 днів від дати надсилання запиту до Мінекономіки. Передбачено принцип мовчазної згоди (у випадку ненадання рішення Комісії правочин уважатиметься погодженим). Критерії оцінки впливу іноземних інвестицій, а також склад Комісії затверджує КМУ. Рішення Комісії є обов’язковим, проте може бути оскаржене в судовому порядку.

Довідково: У більшості країн — членів ЄС — Міністерство економіки є уповноваженим органом, відповідальним за проведення процедури перевірки іноземних інвестицій. У Сполучених Штатах Америки створений та діє Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS), що є міжвідомчим органом, який має повноваження щодо перевірки та оцінки інвестицій, що можуть призвести до контролю над активами американських підприємств (у тому числі повноваження Комісії поширюється на здійснення контролю за діяльністю нерезидентів у США).

Переваги

Проєкт гармонізує національне законодавство з вимогами нормативних актів ЄС та дозволяє посилити контроль за іноземними інвестиціями в розвиток стратегічних підприємств у сфері національної безпеки, що є вкрай важливим в умовах російської агресії.

Недоліки

Проєкт покладає на інвестора обов’язки щодо повідомлення про намір учинення правочину і подання необхідних документів. Це може мати негативний вплив на можливості Комісії щодо здійснення оцінки впливу (у випадку подання неповних відомостей, залучення до правочину громадянина України для уникнення перевірки чи вчинення інших недобросовісних дій). На інвестора також покладається обов’язок надати проєкт правочину, однак проєкт не містить чітких вимог та рекомендацій щодо захисту наданої інформації (витік якої може мати негативний вплив на ділову репутацію, гудвіл чи інші немайнові активи фізичної або юридичної особи). Запит щодо перевірки має подавати лише інвестор, майбутній правочин якого відповідає наведеним у законі критеріям, однак Мінекономіки ухвалює остаточне рішення про необхідність проведення оцінки впливу, що створює ризик виходу міністерства за межі дискреційних повноважень.

Оцінка ЗМІ

“Юридична газета” пише: “Автори законопроєкту вважають, що прийняття положень даного акта дозволить іноземним інвесторам збільшити активи та присутність на ринку, отримати прибуток та забезпечення конкурентних переваг у стратегічних галузях. Щодо підприємств у стратегічних сферах, то вони матимуть змогу залучати інвестиції, ураховуючи фактор доброчесності й надійності інвестора та походження інвестицій”.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]