110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт Закону № 4306 від 02.11.2020

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу

 

Ініціатор: Гришина Юлія Миколаївна, Гривко Сергій Дмитрович, Третьякова Галина Миколаївна, Мазурашу Георгій Георгійович, Лис Олена Георгіївна, Арешонков Володимир Юрійович, Швець Сергій Федорович, Воронов Володимир Анатолійович, Нікітіна Марина Вікторівна, Санченко Олександр Володимирович, Медяник В’ячеслав Анатолійович, Бужанський Максим Аркадійович, Лукашев Олександр Анатолійович, Костюх Анатолій Вячеславович, Неклюдов Владлен Михайлович, Любота Дмитро Валерійович, Бакумов Олександр Сергійович, Федієнко Олександр Павлович, Клочко Андрій Андрійович, Білозір Лариса Миколаївна, Беленюк Жан Венсанович, Абрамович Ігор Олександрович, Безугла Мар’яна Володимирівна. 

 

Суть: законопроєкт має на меті узгодити чинне національне законодавство з європейським (зокрема, з Директивою Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС, ст. 26 Європейської соціальної хартії) шляхом забезпечення захисту працівників від різних форм мобінгу, а також установлення адміністративної відповідальності за таку протиправну поведінку. Мобінг це психологічне, економічне та інше насильство в трудовому колективі з боку роботодавця чи колег, яке створює для певного учасника трудових правовідносин напружену, ворожу, образливу атмосферу та примушує його до соціальної ізоляції в колективі.

 

Зміст

  1. Передбачено встановлення легального визначення мобінгу. Так, під цим поняттям потрібно розуміти діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності й галузевої належності, а також стосовно осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами, або особами, які працюють за трудовим договором із фізичними особами, стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їхньої людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Мобінг також визначено як одну з форм дискримінації. Окрім дефініції надано його ключові ознаки: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін; об’єктивна сторона (дія/бездіяльність), економічний/психологічний тиск, створення нестерпного робочого середовища, цькування. Пропонується надати визначення кожному з цих термінів.

  1. Запропоновано встановити адміністративну відповідальність за мобінг, а саме  накладання стягнень, як-от: штраф від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 20 до 40 годин. Міра відповідальності залежатиме від повторності діяння, кількості суб’єктів правопорушення та наслідків для психічного здоров’я учасника трудових правовідносин. Також передбачено, що ушкодження здоров’ю працівника відшкодовуватиметься в розмірі понесених витрат на лікування, а моральна шкода власником у встановлений законом спосіб. 

Такі справи розглядатимуться суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, а право на складання протоколу буде за поліцією. 

  1. На роботодавця покладається обов’язок здійснювати протидію та профілактику мобінгу шляхом проведення інформаційних, навчальних та організаційних  заходів щодо упередженого ставлення в колективі. Такі заходи можуть і повинні встановлюватися змістом колективного договору, угоди на національному/галузевому рівні.
  2. Мобінг визначається як окрема підстава для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, а також з ініціативи власника. У разі припинення трудового договору на такій підставі працівник, який піддавався мобінгу, має право на вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

 

Позитив: насамперед законопроєкт спрямований на захист прав людини, її честь та гідність. Передбачено, що мобінг може проявлятися не лише у формі активних дій, а й через бездіяльність чи навіть застосування засобів електронних комунікацій. Окрім легальної дефініції мобінгу, законопроєкт надає визначення його основних ознак, які  допомагають, зокрема, під час здійснення правової кваліфікації діяння.

 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.