110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Пільги та гарантії працевлаштування для осіб з інвалідністю

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Інвалідність встановлюють експертним обстеженням особи в органах медико-соціальної експертизи (МСЕК) Міністерства охорони здоров’я України. Обсяг та види потрібного соціального захисту особи з інвалідністю визначаються його індивідуальною програмою медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації.

Основні документи: Конституція України; Кодекс Законів про працю України; Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”; Закон України “Про охорону праці”.