110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Що зробила Верховна Рада для ветеранів та військових за перше півріччя 2020 року?

Російсько-українська війна на Сході України надалі триває, а кількість ветеранів війни щоденно збіль-
шується. Так, наразі в Україні налічується приблизно 1,2 млн осіб, які мають ветеранський статус. Орієн-
товно 400 000 з них є ветеранами АТО/ООС. Така ситуація зумовлює необхідність у постійній належній підтримці військовослужбовців та учасників бойових дій. До компетенції Верховної Ради України як єдиного
колегіального законодавчого органу належить нормативна регламентація суспільних відносин, зокрема й
щодо військовослужбовців та ветеранів війни.

У цьому аналітичному звіті проаналізовано роботу Верховної Ради України ІХ скликання за перше пів-
річчя 2020 року. Взято до уваги нормативно-правові акти, які були прийняті і стосуються військовослуж-
бовців, та впливають на соціально-правовий статус ветеранів війни (розділ 1), а також визначено пріори-
тетні напрями діяльності парламенту на наступну сесію (розділ 2).

За період роботи Верховної Ради України у 2020 році, станом на 20.07.2020, було зареєстровано 1695 законопроєктів, з них приблизно 64 на військово-ветеранську тему (3,7 %). За цей час було прийнято 290 Законів та Постанов ВРУ. З числа прийнятих нормативно-правових актів лише 6 стосуються соціального статусу ветеранів та умов проходження військової служби, а це становить 2 % від загальної кількості.

Серед прийнятих актів не всі мають на меті розв’язати поточну проблему системно. Наприклад, у межах другого етапу медичної реформи участь госпіталів ветеранів війни у новій системі фінансування, яка здійснюється через Національну службу здоров’я України, відтерміновується на один рік. На противагу цьому, питання щодо безперервного забезпечення харчуванням військовослужбовців, з яким виникли проблеми у зв’язку із COVID-19, було вирішено .

За цей період у парламенті було зареєстровано два законопроєкти, які мають важливе стратегічне
значення у сфері соціального захисту ветеранів, оскільки спрямовані на комплексне вирішення проблеми.
Тож першочерговим завданням для Верховної Ради України на наступну сесію є прийняття нових законів
«Про статус ветеранів і членів сімей загиблих (померлих) Захисників України та ветеранів» та «Про статус
осіб, які сприяли захисту Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок збройних конфліктів». Вони мають остаточно врегулювати питання надання статусів і оновити систему державної підтримки ветеранів відповідно до їхніх потреб.

На етапі розробки перебувають проєкти законів, які мають на меті регламентувати забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти дітей загиблих ветеранів, а також встановлення гендерної рівності в армії.

Матеріал буде корисним насамперед для народних депутатів України, представників Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства оборони України, громадських об’єднань, діячів та експертів, які залучені до надання послуг ветеранам та членам їх сімей, а також до реформування системи державної підтримки ветеранів в Україні.

You may also like