110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Підстави звільнення військовослужбовців під час воєнного стану

Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації:
п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу

1. За віком: граничний вік перебування на службі – 60 років.

2. За станом здоров’я: на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

3. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

4. У зв`язку з сімейними обставинами та відсутністю бажання продовжити службу. До таких сімейних обставин відноситься: :

 • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
 • наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю (І/ІІ/ІІІ групи) та/або одного з власних батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 •  опіка над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною (за цією підставою можуть звільнитися тільки мобілізовані);
 • постійний догляд за особою з інвалідністю I або ІІ групи;
 • виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
 • виховання дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією за встановленою формою, але якій не встановлено інвалідність;
 •  здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної або лікувально-консультативної комісії;
 • постійний догляд за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної або лікувально-консультативної комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

• один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

 • військовослужбовці-жінки, у зв’язку з вагітністю;
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;
 • перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше неповнолітніх;
 • самостійне виховання дитини (дітей) віком до 18 років.

Для військовослужбовців контрактної служби:

п. 3  ч. 5 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»

1. За віком: граничний вік перебування на службі – 60 років.

2. За станом здоров’я: на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

3. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

4. У зв`язку з сімейними обставинами та відсутністю бажання продовжити службу. До таких сімейних обставин відноситься: 

 • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років; 
 •  опіка над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • постійний догляд за особою з інвалідністю I або ІІ групи;
 • виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
 • виховання дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією за встановленою формою, але якій не встановлено інвалідність;
 •  здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної або лікувально-консультативної комісії;
 • постійним доглядом за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної або лікувально-консультативної  комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

• один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

 • військовослужбовці-жінки, у зв’язку з вагітністю;
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;
 • самостійне виховання дитини (дітей) віком до 18 років.

5. За власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України).

[/tm_pb_section]