110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Кабінет Міністрів України Постановою від 13 жовтня 2023 р. N 1084 вніс зміни до порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та тими, які відсутні в Україні, а також спеціальними виробами для занять спортом громадян, які втратили кінцівки. 

 

Порядок нейрореабілітації та надання грошової допомоги учасникам бойових дій для неї виключено з постанови.  

Довідково: підстави та перелік медичних показань для отримання нейрореабілітації визначений у Наказі Міністерства оборони України 09 грудня 2015 року N 703.

 

Раніше Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності, а також Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю отримували сприяння від МЗС у налагодженні контактів з провідними закордонними підприємствами, установами та організаціями для надання спеціалізованої допомоги з протезування та ортезування учасникам бойових дій, а також іноземними урядовими та неурядовими організаціями, які сприяють отриманню відповідної допомоги. Наразі ж цим будуть займатися МЗС спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

 

Критерієм визначення підприємства, якому будуть надаватися кошти для безоплатного протезування та/або ортезування учасників/учасниць бойових дій, стало включення Держлікслужбою до реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг замість відповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Мінсоцполітики, як це було раніше.

Учасник/учасниця бойових дій може звернутися із заявою про забезпечення відповідним виробом через 12 місяців після проведення первинного протезування.

 

Заяву про забезпечення виробом можна подати без первинного протезування при ампутаціях верхньої кінцівки на рівні плечового суглоба, на рівні середньої та верхньої третини плеча, якщо наявні показання в індивідуальній програмі реабілітації, довідці лікарсько-консультативної комісії або рішенні військово-лікарської комісії.

 

Для перерахування коштів для забезпечення протезування та/або ортезування відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше ніж три місяці.З початку російсько-української війни у 2014 році величезна кількість українських дітей постраждала від збройного конфлікту.  

 За даними платформи, що створена Міністерством реінтеграції разом з Національним інформаційним бюро за дорученням Офісу Президента України, з 24 лютого 2022 по 27 червня 2023 року 490 дітей загиблі, 1032 поранені, 632 зниклі, 19489 депортовані. 

Наразі в Україні чинна Постанова Уряду від 5 квітня 2017 р. № 268 “Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”. 

 

Хто має право на статус, передбачений постановою? 

Отримати статус можуть діти, які на час воєнних дій не досягли 18 років, і: 

 • отримали поранення, контузію, каліцтво;
 • стали жертвами фізичного, сексуального насильства;
 • були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
 • залучалися до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань;
 • незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
 • зазнали психологічного насильства.

 Якщо є кілька наслідків, буде визначатися обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

 

Ким надається статус?

Органом опіки та піклування 

 • за місцем проживання/перебування дитини як ВПО,
 • за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій рф, 

або 

 • за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Які документи потрібні?

 1. Заява.
 2. Копії:

свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини;

довідки ВПО;

паспорта у формі книжечки (за наявності);

паспорта ID або закордонного (за наявності);

витягу з реєстру територіальної громади (за  наявності).

Якщо немає відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів,  можуть братися до уваги відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

 

Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення воєнних дій, збройних конфліктів.

Якщо дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:

 

 • висновок оцінки потреб сім’ї;
 • копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала такий статус;
 • копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів або копія документа, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва.

За умови інших обставин до основних документів додаються: 

 • заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої;
 • витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження;
 • копія висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності).

Хто подає документи?

 • Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи. 
 • Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а  за нею тимчасово доглядають родичі або інші люди, документи готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.
 • Для надання статусу законний представник дитини або,  коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву та необхідний пакет документів. 

Якщо немає документів, Нацсоцслужба не пізніше ніж через 5 робочих днів із дати надходження письмового запиту від законного представника надає інформацію. 

 

Скільки очікувати розгляду заяви? 

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви.

Відмова може бути оскаржена в суді. 

Повноліття не є підставою для скасування статусу.

 

Довідково. У Раді був зареєстрований проєкт 9495 від 13.07.2023,  що стосується захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. 

Довідково.  Є справа № 360/3668/18, у якій Касаційний адміністративний суд дійшов висновку, що факт проживання на території проведення АТО не є достатньою законною підставою чи умовою для надання статусу дитини, що зазнала психологічного насильства внаслідок війни. Необхідним є наявність причинно-наслідкового зв`язку між воєнними діями, збройним конфліктом на території населеного пункту, та фактом настання обставин (насильство, каліцтво тощо), які мали негативний вплив на стан здоров`я та розвиток дитини.

Зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю питання доступності транспорту для них , на жаль, стає більш актуальним.  Наразі ефективність державної підтримки людей з інвалідністю, зокрема у сфері транспорту, залишається об’єктом уваги та обговорення. 


 • Чим дане питання регулюється? 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 “Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю”.

 • Хто може бути забезпечений транспортом?

Легковими автомобілями забезпечуються особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які мають право на отримання їх безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і зареєстровані в Україні.

Зазначимо, що особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються.

 • Якщо на обліку для отримання авто, але влаштований до установи соціального обслуговування на повне державне утримання?

Постанова чітко регулює це питання. Якщо в період перебування на обліку особа засуджена до позбавлення волі або почала перебувати на повному державному утриманні, то знімається з обліку.

 • Куди треба звернутися, щоб стати на облік? 

За місцем реєстрації у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в АРК, областях,  Києві та Севастополі.

Довідково. Для осіб з інвалідністю внаслідок поранення фінансування здійснюється за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел.

 • А якщо я маю статус ВПО?

Для тих, хто має статус ВПО, є окремий порядок, затверджений наказом Мінсоцу 26.05.2017  № 877. ВПО треба звертатися до соцзахисту за фактичним місцем проживанням. 

 • Які документи потрібні для взяття на облік? 

Документи зазначені в пункті 34 даної постанови. Деякі з них:

 • заява;
 • копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;
 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених у заяві, повертається заявнику).

З ПОВНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ ОЗНАЙОМТЕСЯ В ПОСТАНОВІ. 

 • Чи достатньо просто подати документи для отримання авто?

Ні! Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, документи, висновок МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем.

! Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

 • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 • особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
 • особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.
 • Хто може стати на облік?
 • Якщо не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України “Про автомобільний транспорт” (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 Порядку);
 • протягом семи років перед узяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.
 • На який термін дають авто?

На десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (у тому числі за довіреністю). Після закінчення цього строку можна користуватися автомобілем до отримання нового або повернути його.

Довідково. Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства — постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.

Особа з інвалідністю може мати в користуванні лише один автомобіль.

 • У мене немає посвідчення водія. Що робити? 

Органи соцзахисту організовують для осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, м. Києві, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо оплатили самостійно, вартість навчання компенсується, але враховуючи інформацію у абзаці вище. 

 • Після закінчення 10-річного строку користування автомобілем, які подальші дії? 

На підставі заяви після  закінчення десятирічного строку експлуатації на основі раніше виданого висновку МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, без повторного медичного огляду, але з обов’язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем, може відбуватися заміна автомобіля.

Для вирішення цього питання особи з інвалідністю (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд МСЕК після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо протягом 6 місяців повторний огляд не пройдено, людина знімається з обліку.

Відповідно до п. 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999, за бажанням осіб з інвалідністю соцзахист може забезпечувати їх автомобілями, увезеними в Україну як гуманітарна допомога, без права продажу, дарування та передачі іншій особі.

Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

Такий автомобіль видається за умови повернення. 

Важливо зазначити, що автомобіль, отриманий в якості гуманітарної допомоги, переобладнується до потреб людини з інвалідністю за її рахунок.

 • Що потрібно зробити? 

Так само стати на облік, подавши відповідні документи та заяву. Зазначити про бажання отримати авто як гуманітарну допомогу. 

 • Які вимоги до авто? 

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу” гуманітарною допомогою можуть бути визнані автомобілі, які на момент увезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об’ємом двигуна не більше як 1800 куб. см.

 • Як надається гуманітарна допомога? 

Підставою для визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

Змінювати отримувача та переадресовувати гуманітарну допомогу можливо лише за погодженням з іноземними донорами за рішенням уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги.

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Конституція України встановлює наступні способи захисту прав і законних інтересів:


• Стаття 40 Конституції України: адміністративно – правовий спосіб захисту прав і свобод громадян через письмові або усні звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк;


• Стаття 55 Конституції України: судовий захист прав і свобод, який гарантується кожному громадянину і реалізується в встановленому в ст.1 Закону України «Про судоустрій» у формах цивільного, господарського,
адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства.

Під час дії особливого періоду визнані обмежено придатними можуть продовжувати службу, але не в ДШВ, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними, придатні до служби в частинах забезпечення, військкоматах, установах, організаціях, навчальних закладах. В індивідуальному порядку можуть установлюватися протипоказання по виду служби та виконуваній роботі (враховується військова спеціальність, займана посада, вік, тощо).

У разі встановлення обмеженої придатності під час залучення до не рекомендованого виду служби, необхідно ініціювати процедуру переведення за таким алгоритмом:

1. Отримати відношення з місця бажаного проходження військової служби;

2. Написати рапорт на переведення, долучивши до нього відношення та нотаріально завірену копію довідки ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Мобілізовані, резервісти за призовом, контрактники під час мобілізації та воєнного стану звільняються на таких підставах:

а) за віком  (граничний вік перебування на службі 60 років);

б) за станом здоров’я: на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку, яким призначено

покарання у формі позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

г) у зв`язку із сімейними обставинами і якщо військовий не хоче продовжувати службу, до яких відносяться:

 • виховання дитини з інвалідністю, молодшої за 18 років; хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність;
 • постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком МСЕК або ЛКК;
 • наявністю дружини (чоловіка) з інвалідністю всіх груп та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІI групи (за цією підставою можуть звільнитися тільки мобілізовані);
 • опікою над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;
 • постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть дбати про неї;
 • військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю;
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
 • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • утримання військовослужбовцем трьох і більше дітей віком до 18 років (за цією підставою можуть звільнитися тільки мобілізовані).

ґ) за власним бажанням (лише для іноземців та осіб без громадянства, які служать за контрак- том у ЗСУ).

ВАЖЛИВО!

Смерть родича у зв’язку з виконанням обов’язків із захисту Батьківщини не є підставою для звільнення з військової служби.

Де можна знайти положення, що регламентують особливості служби в резерві?

Pamyatka Uchasnyka Icons 01
 • Указ Президента «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України»,
 • Закон України «Про основи національного спротиву»

У мирний час громадяни в добровільному порядку укладають контракти з командирами військових частин про проходження служби в резерві, проходять підготовку на навчальних зборах у складі штатних підрозділів.

Doc 2023 06 05 22 57 03

Починаючи з 2017 року резервісту оперативного резерву можна укладати за спрощеним порядком контракт на проходження служби в резерві з командиром бойової бригади, до якої він зарахований.

Pamyatka Uchasnyka Icons 57

Як призивають резервіста?

Резервіст, який уклав контракт на службу в резерві, може бути призваний на навчальні збори чи за мобілізацією лише до своєї частини, на свою посаду.

Резервісту, який уклав контракт, надається переважне право отримати вищу посаду, чергове військове звання

УВАГА!
Хто може укласти контракт на проходження служби в резерві? Кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, незалежно від статі.

КРОК 1

   Звернутися за інформацією і обрати військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби

 

Де можна знайти інформацію про службу в резерві або контактні номери телефонів?

У військових частинах, ТЦК та СП, на сайті Міноборони чи в соціальних мережах на офіційних сторінках. Зазвичай там є вся необхідна інформація або контактні номери телефонів

УВАГА!

Служба в резерві полягає у виконанні обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, де проходить служба.

Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт. Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть служити в резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби.

КРОК 2

       Зібрати документи та подати заяву

Image025

Які документи ?

 • кольорові фотокартки розміром 9×12 та 3×4 ;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток (за наявності);
 • автобіографія, написана власноруч;
 • оригінали документів про освіту.

У заяві потрібно вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові,
 • дату народження,
 • місце народження,
 • місце реєстрації та фактичного проживання;
 • посаду, на якій бажаєте проходити службу у військовому резерві;
 • освіту та професію;
 • військово-облікову спеціальність (якщо є).

 

Куди подавати заяву для укладення контракту резервіста?

Подавати заяву до командира військової частини або до військкомату за місцем реєстрації (для невійськовозобов’язаних, зокрема жінок, — до найближчого ТЦК та СП (військкомату)).

 

УВАГА!
Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт з територіальною обороною, де пройти загальновійськову підготовку. Пізніше ви можете бути залучені на навчальні збори резервістів до бойової бригади з наступним  укладанням контракту

Скільки чекати відповідь з приводу укладення контракту резервіста?

3 доби.

 

 

КРОК 3

   Пройти медогляд та додати висновок військово-лікарської комісії до пакету документів

 

Отримайте у військкоматі картку обстеження та медогляду за формою, встановленою Положенням “Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ”. При цьому ваша фотокартка має бути засвідчена гербовою печаткою військкомату. Військовий комісар, зі свого боку, організовує проведення медогляду на території військкомату, госпіталю чи цивільного лікарського закладу.

КРОК 4

   Пройти перевірку рівня фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір

 

Як відбувається перевірка фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір резервістів?

 

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку ви обрали. Про результати вас мають обов’язково повідомити.

Професійно-психологічний відбір проводиться офіцерами відділів виховної роботи (психологами) військових частин або військкоматів за спеціальними методиками в порядку, визначеному Міноборони. Підсумок тестування не розголошується.

КРОК 5

    Надати необхідні документи для формування особової справи

 

Які документи входять до особової справи резервіста:

 • заява про бажання добровільно вступити на службу в резерві;
 • копії 1, 2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія, написана власноруч та друкована;
 • копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;
 • характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);
 • довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);
 • картка професійного відбору та результати тестування кандидата;
 • відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;
 • висновок ВЛК щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби в резерві за обраною спеціальністю;
 • довідка про групу крові та резус-фактор.

КРОК 6

   Підписати контракт

 

 

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання служити в резерві, командиром військової частини або комісаром ухвалюється рішення про укладення контракту

УВАГА!

Вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (керівниками ТЦК та СП) за документами особової справи. За потреби командир військової частини може запросити на особисту співбесіду

Pamyatka Uchasnyka Icons 86

При укладенні контракту резервіст отримує одноразову грошову винагороду у розмірі від 4 000 до 6 000 грн.

 

Коли резервіст виконує обов’язки військової служби, в такому разі виплата грошового забезпечення відбувається як для військовослужбовця.

Pamyatka Uchasnyka Icons 92

Резервісту гарантується збереження місця роботи

Pamyatka Uchasnyka Icons 93

державне страхування на час зборів

Pamyatka Uchasnyka Icons 94

Резервіст забезпечується безкоштовно військовою формою

Pamyatka Uchasnyka Icons 95

харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням під час зборів

Image 2023 05 23 00 07 38

підвищення кваліфікації, отримування нової військово-облікової спеціальності, досвід на командних посадах

Pamyatka Uchasnyka Icons 178

звільнення від призову на строкову службу після виконання обов’язків служби в резерві протягом двох контрактів

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 97

резервісти за контрактом мають переважне право просуватися по службі, отримувати чергові військові звання

Pamyatka Uchasnyka Icons 98

резервіст претендує на пільгову й військову пенсію з урахуванням служби в резерві (1 рік за 3 роки в резерві)

Pamyatka Uchasnyka Icons 389

дітям резервістів позачергово надаються місця в школах та дитсадках

В особливий період до оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військові, які після звільнення з військової служби за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби в резерві.

Image025

Під час дії особливого періоду резервістам пропонується укладати контракти про проходження служби в резерві за спрощеним порядком безпосередньо в ході навчальних зборів.

Контракт, укладений в особливий період, не може бути припиненим або розірваним, а громадянин, який його уклав та зарахований до резерву, продовжує службу в резерві ЗСУ на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

 

Резервісти, які в добровільному порядку уклали контракти про проходження служби, з обліку резервістів резерву під час дії особливого періоду не виключаються.

Pamyatka Uchasnyka Icons 57

Призов резервістів на військову службу здійснюється або з оголошенням загальної мобілізації чи за окремим рішенням Президента під час часткової мобілізації, або ж, коли особливий період вже триває, у разі прийняття відповідного рішення Верховним Головнокомандувачем без необхідності оголошувати будь-яку мобілізацію.

Підготовка резервістів здійснюється під час їх залучення на навчальні збори (їх планує Генштаб) у складі бойових військових частин (до 15 діб), військових частин ТрО (від 5 до 30 діб), на базі навчальних центрів (до 30 діб), курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах (до 30 діб).

Адміністративна Кримінальна

Стаття 210

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку —

штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів

Стаття 336

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період —

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років

Стаття 210-1

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію  —

штраф для громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб — від 200  до 300 неоподатковуваних мінімумів

Стаття 337

1.Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником військкомату, СБУ, Служби зовнішньої розвідки , —

штраф від 300 до 500

неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на  строк до 1 року.

2.  Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів — штраф від 500 до 700

неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на  строк до 2 років.

Стаття 211

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату, —

 

штраф від  30 до 50 неоподатковуваних мінімумів

 

УВАГА!

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень – 1342 грн. (1/2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року).

Нині одним із пріоритетних напрямів розвитку служби у військовому резерві стало поповнення резервістами військових частин територіальної оборони, аби створити нову систему регіональної оборони в державі. Крім участі в планових навчальних зборах, резервісти ТрО проходять підготовку в добровільному  безоплатному порядку, зокрема у вихідні дні та вечірні години.

УВАГА!
Стаття 17 Конституції України: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Територіальна оборона діє відповідно до Закону «Про основи національного спротиву», який набув чинності 1 січня 2022 року

 

Сили територіальної оборони — легка піхота, яка допомагатиме основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.

 

Тероборона підпорядковується командуванню ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

 

Які завдання ТрО?

 • участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;
 • забезпечення умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;
 • забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;
 • розвідувальні чи інформаційно-психологічні операції та інші.

 

 

Військова складова ТрО – органи військового управління, військові частини ТрО ЗСУ, інші сили та засоби сил безпеки  і  оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

 

Цивільна складова ТрО – державні органи, органи місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони.

Військово-цивільна складова територіальної оборони – штаби зон (районів) ТрО та добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до територіальної оборони.

 

До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які:

1. відповідають вимогам, установленим Положенням про добровольчі формування громад,

2. Та пройшли наступні відбори:

 • медичний,
 • професійний
 • психологічний.

3. підписали контракт добровольця ТрО.

 

Куди звертатись, щоб підписати контракт ТрО?

Щоб підписати контракт ТрО слід звертатися до військкомату за місцем проживання.

 

 

 

 

 

із резервістами, прийнятими на посади рядових із резервістами, прийнятими на посади сержантів та старшин із резервістами, прийнятими на посади офіцерів
3 роки 5 років 5 років

За станом здоров’я військові можуть звільнитися після висновку ВЛК  про обмежену придатність в особливий період або після висновку про непридатність у мирний час. 

Pamyatka Uchasnyka Icons 351
Pamyatka Uchasnyka Icons 119
Pamyatka Uchasnyka Icons 303

військовослужбовці (за контрактом або за призовом)

резервісти

добровольці територіальних громад

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА КОНТРАКТОМ ДОБРОВОЛЬЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ДФТГ)

Це представники діючої армії України, а саме підрозділу  Сил ТрО ЗСУ.

 

Є різновиди військовослужбовців ТРО ЗСУ  залежно від підстав перебування   на службі: це військовослужбовці за контрактом, мобілізовані, особи за призовом осіб офіцерського складу, за призовом із числа резервістів в особливий період

Це представники ЗСУ (інших військових підрозділів), які уклали контракт у резерв.

 

Резервісти здобувають або вдосконалюють військово-облікову спеціальність, набувають практичних навичок і вмінь під час  проходження служби в резерві, за необхідності можуть бути призвані до лав армії.

 

Такі особи регулярно проходять навчання, підготовку, виконують інші обов`язки служби залежно від військової частини та посади.

 

Резервісти є не лише за контрактом (у добровільному порядку), але й всі особи, звільнені під час особливого періоду та придатні до  служби в резерві (в обов’язковому порядку).

Це представники воєнізованих підрозділів, які проживають на території певної громади для оборони цієї громади (не плутати з підрозділами Сил ТрО ЗСУ).

 

Добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями!!!

 

Комплектування ДФТГ здійснюється на добровільній основі.

 

Членство в ДФТГ не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби/ за призовом під час мобілізації, зокрема до Сил ТрО ЗСУ, на особливий період / за призовом осіб офіцерського складу/ осіб із числа резервістів в особливий період.

Чим регулюється питання хто може укласти контракт ТРО?

 • Закон “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Указ Президента “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”
 • Наказ Міноборони від 07 березня 2022 № 84 “Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони”
 • Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене Кабінетом Міністрів України від 03.2021 № 1449

 

Укласти контракт ТрО можуть особи, які відповідають таким критеріям:

 

Порядок укладання контракту

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

РЕЗЕРВІСТИ ЗА КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ДФТГ)

 

Громадянство

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах

громадяни України

громадяни України

 

Вік

 

від 18  до 40 р. у мирний час, та до 60 р. під час особливого періоду/воєнного стану

 

 від 18 до 57 р. (офіцери запасу до 60)

 

від 18 р. (гранична межа не встановлена)

 

Стан здоров’я та професійно-психологічний відбір

 

визнані ВЛК придатними до військової служби, або ж непридатними до військової служби після захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час військової служби, що призвело до встановлення інвалідності/часткової втрати працездатності, пройшли професійно-психологічний відбір
Також приймаються військово-зобов’язані, які були засуджені до позбавлення/обмеження волі, арешту чи виправних ро- біт за вчинення злочину невеликої тяжкості, та які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військового і рішенням відповідної посадової особи. Необхідною умовою є позитивна службова характеристика на час звільнення.

 

визнані придатними до служби у військовому резерві, пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки

 

пройшли медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку)

Як укласти контракт (куди звертатись)?

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА
КОНТРАКТОМ
ДОБРОВОЛЬЦІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
(ДФТГ)

Звернутись до ТЦК та СП військкомат) за місцем обліку (за реєстрацією місця проживання чи перебування)
Крок 1:
Подати заяву
До заяви додаються:
• письмова згода на проведення спеціальної перевірки відомостей (у разі
необхідності); професійно-психологічного відбору;
• копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• довідка з Нацполіції про відсутність судимості або її погашення;
• копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
• автобіографія;
• довідка про трудову діяльність;

• копії документів про освіту,
вчені звання, наукові ступені;
• довідка про склад сім’ї та
місце реєстрації або фактичного проживання;
• службова характеристику
(з місця роботи або навчання);
• довідка про допуск до державної таємниці (у разі
його наявності);
• декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за минулий рік.
• дві фотокартки 9х12 см.


Крок 2: Пройти професійно-психологічний відбір, отримати довідку ВЛК щодо придатності до в/с., та необхідні документи для вибуття до навчального центру (в/ч) від ТЦК та СП та прибути у визначений у приписі строк до в/ч.

Звернутись до ТЦК та СП
(військкомат) чи безпосередньо до командира військової
частини.
Крок 1:
Подати заяву
У заяві зазначається ПІБ,
дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання;
посада, на якій Ви бажаєте
проходити службу у військовому резерві;

освіта та професія; військово-облікову
спеціальність (при наявності).
До заяви додаються:
• фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;
• паспорт громадянина України;
• військовий квиток (при наявності);
• автобіографія;
• оригінали документів про освіту.

 

Крок 2: Пройти професійно-психологічний відбір, пе- ревірку рівня фізичної підго- товки, отримати довідку ВЛК
щодо придатності до в/с в резерві.
Командир в/ч (військовий
комісар) вивчає документи
та приймає рішення протягом
3 діб або надає обґрунтовану відмову.

Звернутись до ТЦК та СП
(військкомат) чи безпосередньо до командира Добровольчого формування.
Крок 1:
Подати заяву на ім’я командира добровольчого формування.
У заяві зазначається ПІБ, місце реєстрації та фактичного проживання, інформація про
освіту, інформація про місце роботи або вид діяльності, інформація про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.
До заяви додаються:
• копія документа, що посвідчує особу;копія військово-облікового
документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок);
• медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 127/о;
• копія документа, що містить відомості про
унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі


Крок 2: Пройти медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку). Командир ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні
протягом 7 робочих днів або надає обґрунтовану відмову.

Хто не може укласти контракт?

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ
РЕЗЕРВІСТИ ЗА
КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД (ДФТГ)
 Особи, які • мають непогашену або незняту судимість за вчинення кримінального правопорушення
(крім реабілітованих);
• протягом року отримували
адмінстягнення за корупцію/ у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані
з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування,
– до закінчення виконання стягнення;
• не може бути надано допуск
до державної таємниці, якщо посада це передбачає;
• були звільнені через службову невідповідність, у зв’язку
із систематичним невиконанням
умов контракту чи позбавленням військового звання.
*Особливі умови під час ОП/
воєнного стану: особи які до мобілізації були звільнені зі
служби через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисцип. порядку чи із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, можуть прийматися на військову службу Також приймаються військовозобов’язані, які були засуджені до позбавлення/обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої тяжкості, та які призвані на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військового і рішенням відповідної
посадової особи. Необхідною
умовою є позитивна службова
характеристики на час звільнення.

не підлягають призову під час мобілізації, а саме як:
• заброньовані за державними органами, підприємствами, організаціями;
• мають інвалідність або визнані ВЛК тимчасово непридатними;
• на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 р.; дитина з інвалідністю (до 18 р.); повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи; діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування (до 18 р.);
• САМОСТІЙНО виховують
дитину (до 18 р.);
• зайняті постійним доглядом за особами, якщо більше нікому забезпечити такий догляд; за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за
висновком МСЕК чи ЛКК
потребують постійного догляду; дитина, що хвора на тяжкі* захворювання;
• мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ( І/ ІІ/ІІІ групи) та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
неповнолітню дитину (дітей)
і чоловіка (дружину), який
(яка) проходить військову
службу;

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти
в АТО/ООС) після повномасштабного наступу рф (з числа військовослужбовців,
залучених працівників чи
добровольців).
• студенти та аспіранти, які
навчаються на денній формі навчання;
• народні депутати;
• наукові, науково-педагогічні працівники, педагогічні
працівники, що працюють
не менш як на 0,75 ставки;

• були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, (крім реабілітованих), або мають дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.
• особи які вже проходять військову службу або службу у військовому резерві, в правоохоронних
органах.

Скільки необхідно служити у разі підписання контракту ТРО?

  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА КОНТРАКТОМ ДФТГ
Загальні строки 1-го контракту та наступний контракт

Перший та контракти укладаються на:
•посади рядового складу – на 3 р.;
•посади сержантського і старшинського складу – на 3-5 р.;
• для курсантів ВВНЗ, ВНП
ВНЗ – на 5 р.;
•для осіб офіцерського складу з числа військовослужбовців, які закінчили ВВНЗ, ВНП ЗВО та оволоділи:

 – спеціальностями льотного складу авіації – 10 р.;
 – інш. спеціальностями – 5 р.;
 – громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в
– порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 р.;
 – інших громадян – від 1 до 5 р.


• Під час дії особливого періоду новий контракт можна укласти від 1 до 10 років (не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на службі).

 Перший та наступні   контракти укладаються на:
• посади рядового складу –
на 3 р.;
• посади сержантського і
старшинського складу, –
на 5 р.;
• посади офіцерського
складу – 5 р
 Строк – 3 роки
Продовження на період дії  воєнного стану/особливого  періоду  для військовослужбовців   контрактників, дія контракту
 продовжується понад встановлені строки:
• з моменту оголошення
мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента,
• з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації.
мобілізовані військовослужбовці та призвані резервісти служать до моменту, який буде визначений указом Президента/рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ).
всі резервісти, що підписали
контракт продовжують службу у резерві до кінця особливого періоду (воєнного стану
в тому числі), незалежно від
строку дії та термінів закінчення контрактів.
Особливі
умови відсутні

УВАГА! Для мирного часу, особливого періоду та воєнного стану передбачені різні підстави для звільнення!

Звільнення з військової служби регулюється такими нормативно-правовими актами:

 

 • Закон “Про військовий обов’язок і військову службу”
 • Указ Президента “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”
 • Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене КМУ від 12.2021 №

1449

Pamyatka Uchasnyka Icons 351

 

Які існують підстави для звільнення з ТрО під час воєнного стану?

 

Звільнитись із ТрО під час воєнного стану можна за такими підставами:

 

 • за віком (максимальний вік перебування на службі 60 років);
 • за станом здоров’я: на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • призначення судом покарання у формі позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
 • за сімейним обставинами (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу):
 • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років; хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим ЛКК за встановленою формою, але якій не встановлено інвалідність;
 • постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком МСЕК або ЛКК;
 • резервісти за призовом та мобілізовані, якщо дружина (чоловік) із числа осіб з інвалідністю та/або один із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, а контрактники — здійснення постійного догляду за такими особами;
 • опіка над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
 • постійний догляд за особою з інвалідністю I групи;
 • постійний догляд за особою з інвалідністю II групи або особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, що можуть здійснювати такий догляд;
 • військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю; перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до 3 років; якщо дитина потребує домашнього догляду (не більш як до 6-річного віку);
 • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
 • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • утримують трьох та більше неповнолітніх дітей (мобілізовані);
 • за власним бажанням (лише іноземці та особи без громадянства, що служать за контрактом).

 

Добровольці територіальних громад (ДФТГ) можуть звільнитись за такими підставами :
• закінчення строку контракту;
• порушення умов контракту або присяги добровольця територіальної оборони;
• заява добровольця територіальної оборони про припинення контракту;
• призов (прийняття) на військову службу;
• укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних сил або інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;
• укладення контракту про проходження служби в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;
• незадовільний стан здоров’я;
• громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, крім громадянства України;
• розформування добровольчого формування.

ВИД ПЛАТЕЖУ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ ПІЛЬГА ПЕРІОД ДІЇ ПІЛЬГИ
Тіло кредиту – запозичена сума грошей Не передбачена
Відсотки за користування кредитом, крім кредитів на житло та автівки Звільнення від сплати

 Для військових, які служать за призовом під   час мобілізації, на особливий період, — на   весь час призову;

 для військових, які боронили та боронять   державу від агресії рф, — під час дії   особливого періоду.

Штраф/пеня за несвоєчасну сплату платежів по кредиту, крім кредитів на житло та автівку Звільнення від сплати

 Для військових, які служать за призовом під   час мобілізації, на особливий період, — на   весь час призову;

 для військових, які боронили та боронять   державу від агресії рф — під час дії   особливого періоду.

Комісія по кредиту Не передбачена

ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ (ст. 115 Кодексу про працю)

 

Постанова Кабміну №100 від 08.02.1995

«Про затвердження Порядку обчислення середньої зарплати»

УВАГА! У вересні 2021 Кабмін затвердив постанову від 01 липня 2021 року № 917, до якої змінився порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ № 100. Відтепер під час обчислення середньої заробітної плати не враховуються виплати, пов'язані зі святко- вими датами, і грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Також змінено порядок нарахування премій та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період. Такі суми нараховуються помісячно, навіть якщо виплачені за інший період. Тобто премія в кінці кварталу, наприклад, розбивається на три частини.

кар

УВАГА! При відсутності виплат за останні два місяці, беруться попередні два місяці або розрахунок згідно окладу. Якщо особа пропрацювала менше 2-х місяців, то за фактично відпрацьований час.

Працівник зобов’язаний вийти на роботу на наступний день після його звільнення з військової служби.

зава

 

 

 • Заява до прокуратури подається у двох екземплярах
 • Примірник заяви залишається заявнику з відмітками про прийняття заяви
 • Заява складається в довільній формі
 • До заяви додається довідка про призов на військову службу від військкомату/копія військового квитка
для+сайту.png
 • Державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється (ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

 • Мобілізація такої особи під час особливого періоду є додатковою підставою розірвати трудовий договір з найманими працівниками ФОП (ст. 36, 40 і 431 КЗпПУ). Працівників можна звільняти без завчасного попередження.

 

 • При залишенні працівників на роботі ФОП повинен уповноважити керівника на своє місце.

 

 • Протягом 1 місяця після демобілізації ФОП зобов’язаний провести остаточні розрахунки з працівниками, щоб уникнути штрафів.

 

 • Якщо ФОП має працівника, який вже мобілізований на військову службу і за яким зберігаються місце роботи, посада, необхідно уповноважити іншу особу виконувати обов’язки за розрахунками з найманими працівниками.

ФОП звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО або єдиного податку, а також ЄСВ на весь період служби (пункт 9-2 розділу 8 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Image025

  Документи для звільнення від сплати податків:
•заява;
•копія військового квитка або інший документ із зазначенням даних про призов.

Документи надаються протягом 10 днів після демобілізації до територіального органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації

УВАГА! Якщо мобілізований перебуває на лікуванні/реабілітації у зв’язку зі службою, доку- менти подаються протягом 10 днів після закінчення його лікування/реабілітації.

 • переважне право на залишення на роботі за умови рівних показників продуктивності праці та кваліфікації працівників при скороченні на підприємстві протягом двох років із дня звільнення зі служби (ст. 42 КЗпПУ);

 

 • право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 місяців у перший рік роботи на підприємстві для осіб з інвалідністю внаслідок війни; працівників, які мають путівку для санаторно-курортного лікування та в інших випадках, передбачених законодавством чи договором, звільненим строковикам, мобілізованим, призваним резервістам, призваним з офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»);

 

 • можливість використовувати чергову щорічну відпустку в зручний час (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»);

 

 • 14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням з/п (ст.16-2 ЗУ «Про відпустки»).

 

Більше інформації при зверненні в Державну службу зайнятості:

м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, гаряча лінія: 0 800 33 70 20.

УВАГА! Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX від 01 липня 2022 року, який набрав чинності 19.07.2022 р., скасовує виплату середнього заробітку таким категоріям осіб: строковикам; мобілізованим; призовникам офіцерського складу; контрактникам. За членами добровольчих формувань територіальних громад середній заробіток зберігається!

ВАЖЛИВО!

Відповідно до статті 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Отже, скасування середнього заробітку має діяти щодо вищеназваних категорій осіб, які почали виконувати військовий обов’язок після 19.07.2022 р.!

Наразі практика є суперечливою.

ПРАЦЕВЛАШТОВАНИМ | Стаття. 119 Кодексу про працю БЕЗРОБІТНИМ

Під час дії особливого періоду за мобілізованими працівниками, а також прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі при укладенні нового контракту, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення зберігається:

 

робоче місце (військовослужбовці звільняються від виконання посадових обов’язків) (ст. 119 Кодексу про працю);

 

трудовий стаж не переривається (ст. 2 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»);

 

трудові гарантії поширюються також на поранених, полонених або визнаних безвісно відсутніми до моменту звільнення їх з військової служби, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

 На період  військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється.

 

 Після звільнення в запас, при повторній реєстрації в службі зайнятості,   виплати по безробіттю здійснюватимуться з урахуванням фактичного   працевлаштування протягом проходження служби та розміру грошового   забезпечення.

Виплата пенсій не припиняється (ст. 2 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»).

Doc 2023 05 21 17 28 06.png

НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

 Лист Національного  банку України “Щодо обслуговування споживчих кредитів” від   14 квітня 2022 року 21- 0013/27762

 Звернутися до банку з письмовою заявою про проведення       реструктуризації та додати документи, що підтверджують проходження   військової служби або іншу участь у заходах оборони держави, а також   скрутне матеріальне становище (копію довідки про розмір заробітної   плати, копію довідки про доходи). Приклад заяви додається. При   зверненні до банку із заявою про реструктуризацію обов’язково   необхідно вказати про реструктуризацію (або відстрочку) сплати комісії   по кредиту.

 АЛЕ: реструктуризація проводиться тільки у випадку згоди на це банку.

 ч. 15 ст. 14 Закону України

 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 Лист Нацбанку України від 02.09.2014 р.

 №18-112/48620

 Лист Міноборони  України від 21.08.2014 р.

 №322/2/7142

 Лист Нацбанку  України “Щодо обслуговування споживчих кредитів” від

 14.04.2022 р. 21- 0013/27762

 Банки під час дії особливого періоду не мають права нараховувати   відсотки, неустойку, штраф, пеню, а у випадку нарахування зобов’язані їх списувати.

 Для реалізації цього права необхідно письмово повідомити банк, що ви   проходите військову службу та надати підтверджувальний документ:

 – військовий квиток (перша сторінка із заповненими графами ПІБ та остання сторінка з відміткою про призов);

 – наказ (витяг з наказу), виданий військкоматом / військовою частиною;

 – лист / довідка, видані військкоматом/ військовою частиною;

 – повідомлення про мобілізацію (не повістка). Приклад повідомлення додається.

УВАГА!

Воєнний стан не скасовує особливий період.

Як отримати кредитні пільги: алгоритм

1.Звернутися до банку з проханням зупинити нарахування відсотків та неустойки необхідно особисто, однак деякі банки надають можливість представництва близькими родичами. Крім того, з проханням здійснити реструктуризацію ви можете звернутись особисто або через представника за довіреністю чи адвоката.

 

2. Довідка про призов на військову службу або витяг з наказу чи довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

3. Без попередньої консультації з юристом бажано не підписувати ніяких документів, що пропонуються банком для підписання (додаткових угод, заяв тощо).

4. У листі Нацбанку “Щодо обслуговування споживчих кредитів” від 14 квітня  2022 р. 21-0013/27762 банкам рекомендовано здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості позичальникам, що потрапили в скрутне матеріальне становище. Отже, при зверненні необхідно посилатися на цей лист та надсилати копію листа до НБУ та Міноборони з метою підвищення шансів позитивного рішення.

5. Обов’язково зберігати всі розрахункові документи (квитанції, чеки тощо) протягом трьох років

6. Після повної сплати коштів по кредиту необхідно отримати в представників банку довідку про відсутність заборгованості.

7. Ряд банків у разі смерті або  інвалідності учасника російсько-української війни можуть погашати самостійно кредитну заборгованість. Детальніше з процедурою надання додаткових пільг та переліком документів можна ознайомитися безпосередньо на сайтах банків.

8. Статус осіб, що беруть добровільну участь у недержавних військових формуваннях, не визначений законодавством, тому в них можуть виникати проблеми з отриманням пільг. Однак необхідно зберігати всі документи, що підтверджують участь в АТО/ООС/інших заходах  оборони держави на добровільних засадах, для захисту прав у майбутньому

 • Строкові контракти, які закінчилися до 6 січня 2017 року включно, були автоматично продовжені на строк «до закінчення особливого періоду».
 • Контракти, строк дії яких закінчився після 7 січня 2017, автоматично не продовжуються, а звільняються військові зі служби наступного дня після закінчення строку дії контракту.

     ВАЖЛИВО

Військовослужбовці, які уклали контракти «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію» та відслужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, за їхнім бажанням можуть бути звільнені з військової служби не пізніше як через три місяці з дня набуття такого права.

А військові, час набуття права на звільнення яких настав у момент виконання ними бойових дій в зоні АТО/ООС, звільняються протягом трьох місяців із дня завершення виконання таких завдань.

Для звільнення потрібно написати рапорт на ім’я командира

Увага!

У разі неприйняття рапорту військовою частиною, звертайтесь у письмовому порядку до вищого командування, а також до Генштабу Збройних Сил України.

Pamyatka Uchasnyka Icons 86

Постанова Кабміну від 26 червня 2013 р. № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень» (зі змінами, затвердженими постановою Кабміну від 27 грудня 2018 р. №1160)

 

Кому з військових виплачується компенсація за оренду житла:

 • офіцерам(у тому числі за призовом офіцерського складу);
 • сержантам і старшинам;
 • рядовим;
 • курсантам військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів  цивільних вишів, які мають сім’ї,

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 88

починаючи з дня реєстрації рапорту за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом командира в/ч (начальника, керівника військового або цивільного вузу), щомісяця (у поточному місяці за попередній)

ВАЖЛИВО!
Призовникам на час мобілізації така допомога НЕ виплачується!

Який розмір компенсації за оренду житла військовим:

[ 3800 грн/міс ]

у місті Києві

[ 2850 грн/міс ]

в обласних центрах

[ 1900 грн/міс ]

в інших населених пунктах

УВАГА! Розмір компенсації для ЗСУ зазначений у Наказі Міноборони від 31 січня 2022 року № 30 «Про бюджетну політику МОУ на 2022 рік» (установлюється щорічно).

Військовим із трьома та більше членами сім’ї виплачують грошову компенсацію більшу в півтора рази!

Коли грошова компенсація військовим НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ:

 • за наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житла;
 • при забезпеченні військового службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (чи грошовою компенсацією за належне житло);
 • проживання військовослужбовця в спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку  в населених пунктах за місцем служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження служби, що дозволяє своєчасно прибувати на службу;
 • наявності службового житла за попереднім місцем служби;
 • штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов (протягом 5 років).

УВАГА!
Для отримання компенсації за оренду житла відтепер не обов'язково перебувати на квартирному обліку - обліку осіб, котрі потребують поліпшення житлових умов. Проте така компенсація виплачується лише за умови відсутності службового житла за місцем служби (необхідно спершу подавати заяву на службове житло).

Які потрібні документи для отримання компенсації за оренду житла:

 • рапорт;
 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України для військового та членів його сім’ї; 
 • копії ідентифікаційних кодів військового та членів його сім’ї; 
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме майно, яке належить військовому та членам його сім’ї;
 • копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військового та кожного члена його сім’ї, який проживає разом  з ним (військові з в/ч, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які   переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);
 • копії свідоцтв про державну реєстрацію шлюбу, розлучення, народження дитини та інших документів, що підтверджують родинні стосунки;
 • завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом відповідного відомства (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої  території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Коли виплата грошової компенсації за оренду житла припиняється?

з дня, наступного за днем:

Pamyatka Uchasnyka Icons 85

отримання або придбання військовослужбовцем жилого приміщення;

Pamyatka Uchasnyka Icons 84

виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

Pamyatka Uchasnyka Icons 83

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;

Pamyatka Uchasnyka Icons 43

установлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Указ «Президента Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»
Постанова Кабміну від 8 квітня 2015 року №185
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»

 

Коли можуть призвати на строкову військову службу

 

Image040

Призовний вік в Україні з 18 років.

 

Призову на строкову службу підлягають придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Скільки триває строкова служба

 

для осіб, які не мають вищої освіти до 18 місяців

для осіб, які на час призову на строкову військову службу

мають ступінь магістра

до 12 місяців

 

Чи може строковик підписати контракт? Коли?

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 52

Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть підписати контракт на військову службу

 

Особи, які відслужили 11 місяців строкової служби, можуть підписати контракт на 6 місяців або до досягнення граничного віку перебування на військовій службі

УВАГА! Солдатів строкової служби не залучають до бойових дій!

TableArtboard 5
Pamyatka Uchasnyka Icons 18

 

За якими сімейними обставинами строковик має відстрочку:

 

1) непрацездатних батьків або непрацездатних осіб під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати, немає;

2) неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер (повнорідних чи неповнорідних) незалежно від віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) самотніх батька або матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років;

5) двох і більше дітей;

6) вагітну дружину;

7) дитину до 18 років, яку виховують самостійно.

Відстрочка за бажанням може надаватися особі із числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Якщо призову підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може  надаватися  одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків (до звільнення в запас одного з них).

 

Призовна комісія може прийняти рішення про відстрочку незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи з того, що призов може  суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства призовник повинен утримувати.

Pamyatka Uchasnyka Icons 290

 

Відстрочка для строковиків за станом здоров’я

 

Особам, котрим ВЛК встановлений діагноз «тимчасово непридатний до

військової служби,
надається відстрочка станом на 1 рік.
Image050

 

Відстрочка строковикам для здобуття освіти

 

 

 у закладах загальної середньої освіти третього ступеня та професійної  освіти з денною формою навчання (до 21-річного віку);

 у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання,  у   тому  числі під час здобуття початкового та першого бакалаврського рівня   вищої   освіти за програмами ступеневої системи освіти;


 у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою   навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;


 у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою   навчання;

 в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від   виробництва;

 

 у вузах, де при навчальних підрозділах проходять військову підготовку за   програмою підготовки офіцерів запасу (на строк підготовки та до присвоєння   первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця   поточного року після завершення підготовки);


 у закладах освіти інших держав у рамках міжнародних договорів України.


Особи, які перервали навчання через академічну відпустку, реалізують право на академічну мобільність, а також поновлені в закладі вищої освіти не втрачають право на відстрочку.

Pamyatka Uchasnyka Icons 61


Також відстрочка надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом,  до прийняття відповідного рішення.

 

Може надаватися в інших випадках, не передбачених законом.

Pamyatka Uchasnyka Icons 53

Призов громадян України на строкову військову службу починається проходженням призовної комісії та відправленням до військової частини

Строки проведення призову визначаються указом Президента, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову.

 

Виняток — указ в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову

 

Після набрання чинності указом Президента України щодо проведення чергового призову:

 

• призовники, яким надійшла повістка, зобов’язані з’явитися за адресою та в час, зазначений у повістці;

 

• якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку чергового призову;

 

• призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до військкомату за новим місцем та стати на облік.

 

 

УВАГА! Згідно з указом Президента України №678/2022 призов громадян України на строкову військову службу в жовтні – грудні 2022 року скасований через воєнний стан .

 

Порядок вручення повісток строковикам

 

TableArtboard 4

УВАГА! Виклики по телефону чи поштою не вважаються  належним  повідомленням! Повідомлення  має  бути  вручене  призовнику  особисто!  Недійсною є  повістка, на якій розписалися інші особи! Представники військкомату не можуть примусово доставити військовозобов'язаного до призовного пункту. Прибуття військовозобов'язаного до призовного пункту покладається на нього самого. Будь-який примус, утримання та перевезення призовника без його згоди є незаконними.

 

За яких підстав дозволяється НЕ прибути вчасно до призовної дільниці

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 55

перешкода стихійного характеру

Pamyatka Uchasnyka Icons 56

смерть близького родича*

Pamyatka Uchasnyka Icons 50

хвороба

Pamyatka Uchasnyka Icons 57

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк

 

* Близький родич – батьки, дружина, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба.

 

УВАГА! Причини неприбуття мають бути підтверджені документально!

Військові, у яких закінчився строк дії контракту, можуть продовжити службу за новим контрактом до досягнення граничного віку на такі строки:

 

3 роки

для осіб рядового складу

від 5 

до 10 років

для осіб офіцерського складу

від 3 

до 5 років

для осіб сержантського і

 старшинського складу

від 2 

до 10 років

для осіб офіцерського складу, 

які мають право на пенсію 

за вислугу років

Під час дії особливого періоду військовослужбовці можуть продовжити контракт на строк від 1 до 10 років

(Статут внутрішньої служби військовослужбовців ЗСУ ст. 199, 201)

Pamyatka Uchasnyka Icons 89


Для військових (крім строковиків та курсантів) установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Pamyatka Uchasnyka Icons 88

Заходи забезпечення бойової та мобілізаційної готовності військової частини виконуються за наказом командира в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4 години відпочинку на добу

УВАГА! Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який затверджує відповідний командир в/ч в порядку, визначеному статутами ЗСУ.

Pamyatka Uchasnyka Icons 87

 

За час несення служби в добовому наряді у вихідні, святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня т. 294 Статуту).

 

За невикористані через несення бойового чергування вихідні, святкові та неробочі дні надається відпочинок протягом тижня (ст. 335 статуту).

 

В особливий період на військові частини додатково покладається завдання з надання військовослужбовцям (крім строковиків та курсантів), які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні поза пунктами постійної дислокації військової частини, іншого часу для відпочинку, у тому числі з можливістю виїзду до місця проживання сім’ї. (Інструкція про організацію в ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їхніх сімей, працівників ЗСУ, затверджена наказом Міноборони від 19.01.2016 №27).


Для отримання днів відпочинку зверніться з рапортом до командира в/ч.


УВАГА! Перенесені дні відпочинку не компенсуються в грошовому еквіваленті.

Pamyatka Uchasnyka Icons 60

педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади середньої освіти, за умови повного навантаження на посаді

на весь період роботи  за спеціальністю

Pamyatka Uchasnyka Icons 70

медичним працівникам, за умови повного навантаження на посаді

на весь період роботи  за фахом, але в сільській місцевості

Pamyatka Uchasnyka Icons 69

священнослужителям, які закінчили духовні навчальні заклади та займають посаду в релігійних

організаціях

на час виконання обов’язків священнослужителя

Pamyatka Uchasnyka Icons 68

Науковцям, що працюють у галузях знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь

на весь період  роботи  за цією спеціальністю

Pamyatka Uchasnyka Icons 67

резервістам

на весь період служби у військовому резерві

Pamyatka Uchasnyka Icons 66

поліцейським, особам служб цивільного захисту та працівникам    ДБР

на весь період  служби

Pamyatka Uchasnyka Icons 65

сільським, селищним, міським головам

на строк виконання повноважень

УВАГА!

Призовники, які мають відстрочку від призову на строкову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у військкомати документи, що  підтверджують  право на відстрочку.

ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ (ст. 115 Кодексу про працю)

Постанова Кабміну №100 від 08.02.1995

«Про затвердження Порядку обчислення середньої зарплати»


УВАГА! У вересні 2021 Кабмін затвердив постанову від 01 липня 2021 року № 917, до якої змінився порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ № 100. Відтепер під час обчислення середньої заробітної плати не враховуються виплати, пов'язані зі святковими датами, і грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Також змінено порядок нарахування премій та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період. Такі суми нараховуються помісячно, навіть якщо виплачені за інший період. Тобто премія в кінці кварталу, наприклад, розбивається на три частини.

Image 2023 03 06 20 47 21

УВАГА! При відсутності виплат за останні два місяці, беруться попередні два місяці або робиться розрахунок згідно окладу. Якщо особа пропрацювала менше 2-х місяців, то за фактично відпрацьований час.

З дня, наступного за днем: отримання або придбання військовослужбовцем жилого приміщення; виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослу read more

Заброньовані на період мобілізації за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Підтвердження: витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного  працівника. Отримати його можна за місцем роботи &nb read more

Як повинна виглядати повістка? {Додаток 24 згідно з постановами Кабінету Міністрів № 74 від 06.02.2019, № 61 від 26.01.2022} УВАГА! У повістках можуть допускатися різні формулювання: від  «пропоную з’явитися»,   до  «наказ, наказую». Неявка до військкомату як за прохаль read more

30 000 На період дії воєнного стану виплачується додаткова щомісячна винагорода (у розмірі до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць) військовослужбовцям (у тому числі й строковикам). 100 000 Якщо військовослужбовець бере безпосередню участь у бойових діях, р read more

I Після завершення лікування військовослужбовець зобов’язаний прибути до військової частини II Командир військової частини дає направлення на проходження ВЛК УВАГА! Якщо стан здоров’я не дає змоги прибути до військової частини за направленням на ВЛК, рекомендацію може д read more

Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації:п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу 1. За віком: граничний вік перебування на службі – 60 років. 2. За станом здоров’я: на підставі висновку (постанови) військово-лікар read more

Pamyatka Uchasnyka Icons 18

Заброньовані на період мобілізації за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Підтвердження: витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного  працівника. Отримати його можна за місцем роботи

Pamyatka Uchasnyka Icons 18

Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Підтвердження для тимчасово непридатних до військової служби:


 • Довідка військово-лікарської комісії
Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Підтвердження для осіб з інвалідністю:

 

 • Довідка до акта огляду МСЕК; 
 • Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; 
 • Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги
Pamyatka Uchasnyka Icons 18

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

УВАГА!

Всі три дитини повинні мати менше 18 років! Не має значення чи батько/мати проживає в одній родині зі своєю дитиною, яку утримує. В такому випадку необхідно мати рішення суду про присудження аліментів або довідку про їх сплату;

Pamyatka Uchasnyka Icons 20

Довідка про склад сім’ї 

Pamyatka Uchasnyka Icons 20

Свідоцтва про народження дітей

ВАЖЛИВО!

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.