110 000 ветеранів отримали допомогу в Юридичній сотні

Підтримати

Номер гарячої лінії:  0 800 308 100

Одноразова грошова допомога для колишніх працівників міліції (№ 6098 від 24.09.2021)

Повна назва проєкту: Про внесення змін до пункту 15 розділу ХI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Національну поліцію” щодо врегулювання питання з виплати одноразової грошової допомоги працівникам міліції

Номер і дата реєстрації:6098 від 24.09.2021.

ІніціаторШмигаль Денис Анатолійович (Кабінет Міністрів України). 

Мета проєкту: зменшення соціальної напруги щодо виплати одноразової грошової допомоги (далі ОГД) для колишніх працівників міліції, які втратили працездатність чи яким було встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час участі в АТО, шляхом виплати різниці для відповідної категорії осіб.

Основний зміст. Здійснити доплату колишнім працівникам міліції, які отримали ОГД до 12 березня 2015 року на підставі ст. 23 ЗУ “Про міліцію” у зв’язку з втратою працездатності чи встановлення інвалідності внаслідок виконання службових обов’язків в АТО. Доплата складатиме різницю між сумою ОГД, яку отримав такий працівник міліції до 2015 року, та тим розміром, який установлений ЗУ “Про внесення змін до статті 23 ЗУ “Про міліцію” щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції”.

Довідково: відповідно до ст. 23 ЗУ “Про міліцію”, що діяла до 12 березня 2015 року, ОГД виплачувалась у розмірі 5-річного грошового забезпечення за останньою посадою. Згідно із ЗУ “Про внесення змін до статті 23 ЗУ “Про міліцію” щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції” розмір виплати було змінено й установлено, що ОГД здійснюється:

  • залежно від ступеня втрати працездатності в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності I групи;
  • 200-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності II групи;
  • 150-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб,   у разі встановлення інвалідності III групи. 

Недоліки: 

  • не узгоджується зі ст. 58 Конституції України, де вказано, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, адже по факту проєкт  поширює на відповідних працівників міліції дію норми, яка набула чинності вже після виникнення правовідносин, а саме призначення ОГД;
  • порушує принцип рівності, адже ставить колишніх працівників міліції вище за інших осіб, наприклад, військовослужбовців, які також отримували ОГД в менших розмірах, попри подальші зміни, тому що на той момент законодавством були встановлені саме такі розміри;
  • відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, хоча реалізація проєкту потребуватиме додаткових видатків із Держбюджету.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.