110 000 ветеранів отримали допомогу в Юридичній сотні

Підтримати

Номер гарячої лінії:  0 800 308 100

Контроль за фінансуванням діяльності ГО (№3936 від 27.07.2020)

Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оприлюднення інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань (3936 від 27.07.2020)

Ініціатор: н. д. Дубінський Олександр Анатолійович (IX скликання)

Зміст :

  1. Громадські об’єднання, які протягом звітного року отримують фінансову підтримку більше ніж на 50% від загального обсягу фінансування від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства зобов’язані оприлюднювати на власному вебсайті, а також подавати суб’єкту державної реєстрації щороку для оприлюднення наступну інформацію: 
  • персональний склад керівників та/або осіб, яких обрано до складу керівного органу громадського об’єднання;
  • кількість членів громадського об’єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їхнє фактичне надходження на рахунок громадського об’єднання;
  • загальну суму отриманих громадським об’єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій;
  • суму та цілі отриманих громадським об’єднанням доходів від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;
  • суму та цілі видатків громадського об’єднання, здійснених за рахунок коштів, отриманих громадським об’єднанням від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;
  • участь керівників громадського об’єднання в керівних органах інших громадських об’єднань та політичних партій.

Така інформація або вже є у вільному доступі (у ЄДР міститься інформація про керівників та учасників керівних органів юридичних осіб, серед іншого і громадських організацій) або ж оприлюднюється ГО на власних ресурсах, та (або) у відповідь на звернення. Уся необхідна звітність також надається громадськими організаціями у встановленому законодавством порядку. Грантові кошти отримуються ГО для реалізації певного проєкту, про що одержувачем коштів завжди подається звіт, тому державний нагляд за їхнім цільовим використанням є надмірним втручанням. Форма звіту, затверджена КМУ, як пропонує проєкт, містить приховані загрози для свободи громадських об’єднань та може негативно впливати на швидкість реагування ГО на суспільні потреби.

Заборона фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які надають послуги ГО та їхнім юридичним особам, перебувати на спрощеній системі оподаткування прямо суперечить конституційному принципу свободи підприємницької діяльності, оскільки впливає на вибір контрагентів за договором, навіть незалежно від виду підприємницької діяльності, яка здійснюється суб’єктом.

Негатив: надмірне державне втручання в діяльність ГО, які виконують усі вимоги законодавства України щодо правомірності джерел походження коштів, нівелювання принципу свободи підприємницької діяльності, який закріплено в ст. 43 Конституції України.

Подання фінансової звітності суб’єкту державної реєстрації дублює повноваження податкових органів та створює подвійні зобов’язання для ГО. Такий законопроєкт спрямований на перешкоджання роботи ГО та не підтримується представниками громадянського суспільства.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.