110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня? Випуск №36

Дайджест законопроєктів, які були зареєстровані у Верховній Раді України протягом 10-16 червня 2021 року. Тисніть на посилання, щоб прочитати розширений аналіз, підготовлений юристами ГО “Юридична сотня”.

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для низки пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту,делегується органам місцевого самоврядування.
Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.
Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування пільг місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.
Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.
Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам та законно встановити нульову компенсацію.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням:
https://legal100.org.ua/zaprovadzhennya-monetizatsiyi-proyizdu-5651-vid-11-06-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Удосконалення системи військової освіти та науки (№5641 від 09.06.2021)

Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.
Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.
Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням: 
https://legal100.org.ua/udoskonalennya-sistemi-viyskovoyi-osviti-ta-nauki-5641-vid-09-06-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням: 
https://legal100.org.ua/sproshheniy-poryadok-nabuttya-gromadyanstva-ukrayini-inozemtsyami-ta-osobami-bez-gromadyanstva-yaki-brali-uchast-u-zahisti-teritorialnoyi-tsilisnosti-ta-nedotorkannosti-ukrayini-5630-vid-07-06-2/
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.

Легалізація наявності іноземного громадянства (№ 4640 від 25.01.2021)

Законопроєкт № 4640 передбачає легалізацію множинного громадянства в Україні; пропонує введення декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) та ведення обліку громадян України, що мають громадянство інших держав. Також проєктом запроваджується відповідальність за порушення вимог щодо такого декларування. Пропонується внести зміни до низки законів України в частині встановлення обмежень щодо доступу до державної служби та зайняття посад, пов’язаних зі сферою державного управління, а також військової служби, для осіб, які є громадянами України й одночасно перебувають у громадянстві іншої держави/держав, та санкції у вигляді звільнення із займаних посад у випадку виявлення належності до громадянства (підданства) іноземної держави.
При цьому законопроєкт суперечить Конституції України та Європейській конвенції про громадянство 1997 р.; існує загроза для національної безпеки України під час військової агресії; виникає ризик посилення процесу відпливу кваліфікованої робочої сили, наукових кадрів та молоді за кордон. Також прийняття цього проєкту може призвести до зниження обороноздатності держави через ухилення осіб, що мають множинне громадянство, від проходження військової служби.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням: 
https://legal100.org.ua/legalizatsiya-nayavnosti-inozemnogo-gromadyanstva-4640-vid-25-01-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Завантажити PDF