110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

З 18 травня у Верховній Раді відновлено звичайний хід пленарних засідань. Цього тижня в порядку денному засідань Верховної Ради України.

Можливість продовжувати службу військовослужбовцям Держприкордонслужби та СБУ, які визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я (законопроєкт №2592)

Законопроєктом вносяться зміни до статтей  20 і 23 Закону України  “Про військовий обов’язок і військову службу” згідно з якими Держприкордонслужбу та СБУ, пропонується виключити з переліку формувань, у яких не можуть проходити подальшу  службу військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби. Тобто військовослужбовцям Держприкордонслужби, СБУ, які визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я, надається можливість продовжувати проходження військової служби за контрактом. Для цього, у цих формуваннях має бути сформовано перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані ВЛК непридатними до військової служби. 

Таким чином, бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують надмірних фізичних навантажень.

Враховуючи  наведене, рекомендуємо Верховній Раді прийняти законопроєкт в цілому.

Нова редакція Закону «Про Службу зовнішньої розвідки України» (законопроєкт №2414-Д)
Проєктом передбачається цілковитий контроль Президентом України за діяльністю Служби, зовнішньої розвідки, який призначає керівника Служби та заступників, затверджує організаційну структуру без жодного погодження, не передбачається в жодній формі парламентського контролю за діяльністю Служби, що не є логічним для парламентсько-президентської республіки.
Проєкт скасовує дію Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” на Службу зовнішньої розвідки України.
В зв’язку з тим, що законопроєкт не  передбачає парламентського контролю за  діяльністю Служби зовнішньої розвідки, а це суперечить засадам парламентсько-президентської республіки рекомендовано повернути законопроєкт  на доопрацювання.

Визначення підслідності кримінальних справ, вчинених на тимчасово окупованій території (законопроєкт №0941)

Пропонується  внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо визначення територіальної підсудності кримінальних  справ  та підслідності кримінальних злочинів,вчинених на тимчасово окупованій території. На  сьогодні, підслідність таких справ визначається Генеральним прокурором. Однак, після відтворення та початку функціонування прокуратури Автономної Республіки Крим (в місті Києві), Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі (в місті Одесі) та Головного управління Служби безпеки України в АР Крим,  а  також створення нових судів що розглядатимуть справи стосовно  окупованих територій  Одночасне врегулювання питання підсудності та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, сприяє принципу правової визначеності.
 Рекомендовано проєкт прийняти в цілому.

Захист внутрішньо переміщених осіб від дій банків та колекторських компаній за несплачені борги (законопроєкт №2329)
Законопроєктом пропонується доповнити Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» новою статтею 92 «Звільнення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань». Проєкт пропонує:
розмір процентів за користування кредитом обмежується та не може бути більшим, ніж  проценти,  нараховані до настання терміну виконання зобов’язання;
забороняється  нарахування неустойки та стягнення з ВПО збитків, (що фактично є визнанням з боку держави об’єктивних обставин, які призвели до неможливості обслуговувати борги);
звільнення ВПО від відповідальності за порушення грошових зобов’язань, у  частіні  нарахуванні інфляційного збільшення  та трьох відсотків  річних;
заборона на уступку прав вимоги за кредитними договорами ВПО на користь інших осіб. Таке правило не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям. 
Дія Закону, поширюватиметься на всіх кредиторів внутрішньо переміщених осіб, що не дозволить викривляти його тлумачення та застосовувати вибірково. 
Норма надає можливості зменшити борг  лише тим боржникам, які до моменту початку антитерористичної операції сумлінно виконували грошові зобов’язання, і не надає такої можливості тим, хто після початку операції не здійснив жодного платежу.
Зауваження – законопроєкт потребує внесення змін до прикінцевих положень законів про банки  і банківську діяльність, про споживче кредитування. Однак, розуміючи, що питання є соціально важливим та піднімається на зустрічах з ВПО, рекомендуємо прийняти у першому читанні за  основу.

Спрощена процедура надання громадянства військовослужбовцям-іноземцям (законопроєкт №2590)
Законопроєктом пропонується  внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.
Пропонується спрощена процедура прийняття до громадянства військовослужбовців, які уклали контракт зі Збройними силами України; іноземців, які брали участь у захисті суверенітету України; громадян Російської Федерації, які зазнали там переслідувань та інших. Більшу частину цих питань вже  було врегульовано змінами до указу Президента “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”.
Проєктом визначено  перелік посад, на які  не можуть бути призначені іноземці. Серед посад: члени КМУ, Голова НАЗК, прокурори, поліцейські, голоси місцевих державних адміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування.
Зауваження: проєкт чітко  не окреслив підстави для втрати громадянства України, наприклад підтвердженні  відмові  від громадянства  іноземної  держави.
 Рекомендація: повернути на доопрацювання.

Створення Національного органу протимінної діяльності (законопроєкт №2618)
Законопроєкт упорядковує систему протимінної діяльності в державі при наявній  структурі уряду  та  виконавчої влади. Окрім створення  органів протимінної діяльності передбачає:
– виключення положень Закону щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади (Центр протимінних операцій);
– виключення положень Закону щодо утворення нових органів із повноваженнями, властивими центральним органам виконавчої влади;
– приведення окремих положень Закону у відповідність з нормами чинного законодавства, зокрема в частині термінології у сфері протимінної діяльності, акредитації органу з оцінки відповідності, сертифікації операторів протимінної діяльності, стандартизації у сфері протимінної діяльності, створення системи контролю якості тощо.
Законопроєкт пропонує передачу відповідальності щодо очищеної землі  на державу, шляхом видачі сертифікату.
Недоліки закону:
Ряд функцій НОПМД виходять за рівень повноважень Міноборони. На відміну від чинної редакції даної норми, де детально описані повноваження НОПМД, в її новій редакції прерогатива визначення повноважень НОПМД надається КМУ.
Згідно Міжнародних стандартів замість двох виконавчих органів має створюватися одна організація, яка виступатиме як оперативний офіс НОПМД. Також функції ЦПМД і ЦГР сильно дублюються;
Вважаємо, що основні повноваження цього органу мають бути врегульовані саме у Законі України «Про протимінну діяльність в Україні» тому рекомендуємо повернути на доопрацювання.

Завантажити PDF