110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Вісник №117

Під час пленарних засідань Верховної Ради України в період із 5 до 8 жовтня заплановано розгляд таких законопроєктів.

Зміна визначення розміру ОГД для службовців ДСНС (№ 4286  від 29.10.2020)

Проєкт Закону № 4286 має на меті підвищити соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх сімей шляхом установлення розміру ОГД в разі смерті службовця, установлення йому інвалідності, часткової втрати працездатності з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (як у військовослужбовців, поліцейських та членів їхніх сімей). Наразі для службовців цивільного захисту така допомога обчислюється, зважаючи на оклад за спеціальним званням, відсоткові надбавки за вислугу років, посадовий оклад за останньою посадою.

Цей законопроєкт має низку недоліків, які необхідно доопрацювати, зокрема, ідеться про деталізацію фінансово-економічного обґрунтування, строки, протягом яких особа має право на отримання ОГД з моменту звільнення, а також підстави для перерахунку виплати в разі зміни висновку МСЕК.

Докладніше в розширеному висновку за посиланням: 

https://legal100.org.ua/zmina-viznachennya-rozmiru-ogd-dlya-sluzhbovtsiv-dsns-4286-vid-29-10-2020/ 

Позиція Юридичної сотні: доопрацювати.

Захист прав ВПО (№4487 від 11.12.2020)

Проєкт покликаний посилити державні гарантії захисту ВПО. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому така можливість не впливає на використання іншої програми для забезпечення постійним житлом). Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулася до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів. 

Проєкт передбачає можливість будівництва та реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування. Також багато змін, що пропонуються проєктом, мають технічний характер і не матимуть впливу на посилення соціального та правового захисту ВПО.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/zahist-prav-vpo-4487-vid-11-12-2020/ 

Амністія 2021 (№5249 від 15.03.2021)

Законопроєкт визначає порядок застосування амністії у 2021 році. Зокрема, проєкт передбачає амністію для засуджених ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни), вагітних, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів. Застосування амністії полягатиме у звільненні від покарань (зокрема й від покарання у вигляді позбавлення волі) осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, який не є тяжким або особливо тяжким, та осіб, стосовно яких вирок суду ще не набрав законної сили. 

Проєкт пропонує звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, засуджених за злочини  невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених  уперше за тяжкі злочини, якщо вже відбули більше половини строку покарання.

У законопроєкті також зазначено, що амністія не застосовується до осіб,  яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та ряд інших злочинів.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з урахуванням зауважень.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/amnistiya-2021-5249-vid-15-03-2021/

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (а також осіб, які проживають на території АТО/ООС), і визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.

Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилання на розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/unesennya-vidomostey-pro-zareyestrovane-mistse-prozhivannya-gromadyan-ukrayini-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-4564-vid-31-12-2020-2/

Протидія фіктивній волонтерській діяльності (№ 4521 від 18.12.2020)

Законопроєкт № 4521 спрямований на протидію фіктивній волонтерській діяльності (без фактичного її здійснення), яка наразі може сприяти в  отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав. Така протидія здійснюватиметься шляхом установлення запобіжників, як-от: перевірки вказаних осіб на загрозу національній безпеці України, перевірки фактичного здійснення ними волонтерської діяльності та вилучення організацій/установ із Переліку у випадку порушення ними або особами, яких вони залучають, установлених законом обов’язків. Уключення організацій до Переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через СБУ.

Проєкт пропонує доповнити ЗУ “Про волонтерську діяльність” новим розділом, який визначатиме особливості провадження волонтерської діяльності із залученням іноземців та/або осіб без громадянства. Зокрема, передбачити особливості їх залучення; обов’язки організацій, установ, що залучають до волонтерської діяльності іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України чи за її межами; взаємодію ЦОВВ (ідеться про Мінсоцполітики, МВС, ДМС) між собою та із СБУ, а також підстави виключення організації, установи з відповідного переліку.

Посилання на розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/protidiya-fiktivniy-volonterskiy-diyalnosti-4521-vid-18-12-2020/ 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), а це  може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Реструктуризація кредитних заборгованостей за кредитними договорами на період АТО (2781 від 17.01.2020)

За чинним законодавством забороняється нарахування пені, штрафів на суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами з 14 квітня 2014 року (на час проведення АТО) для ВПО та осіб, які проживають на території проведення АТО. Проєкт пропонує звільнити такі кредити також від сплати процентів, передбачити норму, відповідно до якої  після повернення окупованих територій під юрисдикцію України банки та інші фінансові установи зобов’язані будуть здійснити реструктуризацію заборгованості за такими кредитними договорами на термін, не менше тривалості антитерористичної операції без нарахування відсотків. Однак держава не може втручатись у діяльність банків (ст. 5 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”. Пропонується поширити дію Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» на 12 місяців після завершення АТО. Технічна проблема полягає у відсутності законодавчо визначеної інформації про наявність/відсутність АТО з огляду на проведення ООС. Згідно з висновком комітету, не впливає на показники бюджету, профільний комітет рекомендує прийняти проєкт за основу. Головні зауваження ГНЕУ: невідповідність пільги щодо звільнення від штрафів, пені та процентів на час проведення АТО з ЗУ, дію якого пропонується продовжити на строк 12 міс. після завершення АТО (наразі 6). Крім того, сплата відсотків за кредитом, як вказує ГНЕУ, є частиною зобов’язання, а тому повинна виконуватися (проте наразі пільга щодо сплати відсотків застосовується для військовослужбовців).

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Додаткова термінологія в законі про статус ветеранів (№5583 від 28.05.2021)

Проєкт №5583 пропонує додати в закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначення “державна політика соціального захисту ветеранів війни”, “система соціального захисту ветеранів війни”, “комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни”. Пропоновані технічні зміни не матимуть позитивного впливу на добробут ветеранів.  Мінветеранів варто зосередитись на оновленні системи державних гарантій, закріплених у законі, замість додавання нових визначень.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити. 

Розширений висновок:  https://legal100.org.ua/dodatkova-terminologiya-v-zakoni-pro-status-veteraniv-5583-vid-28-05-2021/ 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні 6 жовтня о 14:30 планує розгляд таких проєктів

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для низки пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту, делегується органам місцевого самоврядування.

Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.

Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування їх  місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів. 

Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам, та законно встановити нульову компенсацію.

Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням:

https://legal100.org.ua/zaprovadzhennya-monetizatsiyi-proyizdu-5651-vid-11-06-2021/ 

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Завантажити PDF