110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Новини тижня від 1 лютого 2021

На пленарних засіданнях за період з 26 по 29 січня ВРУ розглянула такі законопроєкти

Допуск на територію України збройних сил іноземних держав для проведення навчання

Проєкт закону №4499 пропонує схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях, а саме:

 • українсько-американському навчанні “Репід Трайдент – 2021”;
 • українсько-британському навчанні “Козак Мейс – 2021”;
 • українсько-американському навчанні “Сі Бриз – 2021”; 
 • українсько-румунському навчанні “Ріверайн – 2021”;
 • українсько-британському навчанні “Воріер Вотчер – 2021”;
 • українсько-польському навчанні “Три Мечі – 2021”;
 • українсько-польському навчанні “Сільвер Сейбер – 2021”.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

26.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

 

Народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612 від 09.06.2020)

Проєкт пропонує вирішення питань загальнодержавного значення, питань втрати чинності законодавчими актами чи зміни території України за допомогою референдуму. Пропонується запровадження електронних процедур для реалізації референдуму. Визначено вимоги та обмеження щодо питань, які виносяться на референдум.

26.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати відповідно до висновків експертів (наприклад, за посиланням).

 

Легалізація діяльності колекторських компаній (№ 4241 від 21.10.2020)

Проєкт Закону № 4241 має на меті врегулювання питання простроченої заборгованості через легалізацію діяльності колекторських компаній з обов’язковим визначенням принципів їхнього функціонування, співпраці з кредиторами, вимог до етичної роботи зі споживачами, механізму нагляду та контролю за відповідними установами Національним банком України, а також відповідальності за порушення вказаних норм.

Законопроєкт забороняє діяльність колекторських компаній, які не включені до відповідного Реєстру, що вестиметься НБУ. Кредитодавці та нові кредитори мають право співпрацювати з колекторами лише на підставі договору, про укладання чи розірвання якого вони повинні повідомляти НБУ. Проєкт детально регламентує умови взаємодії колекторів зі споживачами, а саме встановлює етичні норми, інформацію, яку вони повинні надати про себе, шляхи комунікації, фіксацію їх  за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, максимальну кількість звернень на день та обмеження в часі, коли таке звернення взагалі може бути здійснено, тощо. Передбачено також відповідальність колекторів за порушення вимог до етичної поведінки зі споживачами.

У такий спосіб, детально регламентуючи правові основи діяльності колекторів, законопроєкт захищає права боржників від посягань із боку відповідних компаній, які наразі проводять нелегальну діяльність із порушенням норм кримінального та адміністративного законодавства, а також права кредитодавців, що зацікавлені в поверненні заборгованості.

27.01.2021 проєкт прийнято в першому читанні, готується на друге читання. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

 

Реєстрація лікарських засобів «під зобов’язання» (№ 4613 від 19.01.2021)

Законопроєкт № 4613 має на меті узгодити національне законодавство із законодавством ЄС у контексті запровадження процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов’язання», що повинно сприяти прискореній процедурі реєстрації вакцини для профілактики COVID-19 та забезпеченню нею населення України. Законопроєкт визначає, що така процедура може застосовуватися лише під час дії надзвичайної ситуації та за рішенням МОЗ. Також проєкт указує на умови, за яких лікарський засіб може бути зареєстрований у такий спосіб, та зобов’язання, що виникатимуть у заявника після реєстрації лікарського засобу.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з доопрацюванням.

29.01.2021 закон повернуто з підписом Президента, 30.01.2021 Закон набуде чинності.

 

Створення Бюро економічної безпеки (3087-д від 02.07.2020)

Для уникнення дублювання функцій та повноважень, зменшення тиску на суб’єктів господарювання передбачено створення єдиного органу, відповідального за боротьбу з економічними злочинами. Проєкт спрямований на врегулювання прав та обов’язків, компетенцій новоствореного органу.

28.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Реформування СБУ (№ 3196-д  від 26.10.2020)

Проєкт Закону № 3196-д (доопрацьований) пропонує замінити чинний закон щодо діяльності СБУ, прийнятий ще в 1992 році, а також унести зміни до низки інших відповідних нормативно-правових актів.

Так, відповідно до пропозицій, співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, хоча й втрачають статус військовослужбовця, проте мають право на отримання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а їхні члени сім’ї за відповідних обставин членів сім’ї загиблого (померлого). Такі ж статуси можуть надаватися особам, які залучені до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам тощо. На ветеранів СБУ також поширюються положення ЗУ “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, на співробітників Служби безпеки України ЗУ “Про поховання та похоронну справу” у контексті компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження надгробків. Військовослужбовці та співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання пенсії відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Проєкт акта надає визначення поняттям у контексті контррозвідувальної діяльності, визначає її суб’єктів, основні функції, повноваження, заходи, які проводяться виключно за рішенням суду, порядок проведення контррозвідувального впровадження тощо.

Однак напрям реформування СБУ, запропонований проєктом 3196-д, потребує доопрацювання, оскільки він містить спірні положення, як-от: засекречування електронних декларацій службовців СБУ; нове антикорупційне повноваження, а саме виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їхньої необґрунтованості, що дублюватиметься з функціями САП та НАБУ; допущення негласного переміщення співробітників СБУ та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, а також предметів (включно із зразками виробів чи речовин) через державний кордон та митний кордон України; можливість придбання, зберігання, переміщення, реалізації вилученого з обороту чи обмеженого в цивільному обороті майна співробітниками СБУ без уточнення, з якою метою можуть здійснюватися вказані заходи тощо.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

28.01.2021 прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

 

Відкритість інформації про оплату праці в державних компаніях (проєкт № 3952 від 03.08.2020)

Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ (наприклад, отримання особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна відповідно до чинного законодавства) та додає такі види:

 • інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткові блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного підприємства (організації), що має на меті одержання прибутку, особи, яка обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (територіальній громаді). 

Проєкт № 3952 посилює прозорість державних підприємств (організацій), юридичних осіб публічного права, полегшує моніторинг діяльності таких організацій для громадянського суспільства без надмірного звітного навантаження для розпорядників інформації.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

29.01.2021 прийнято в першому читанні, проєкт готується до другого читання.

 

Кабінет Міністрів України

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

На своєму сайті Мінсоцполітики розмістило новину про те, що 27 січня 2021 року Уряд затвердив Постанову “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”, яка була розроблена Міністерством соціальної політики України.

Акт пропонує затвердити порядок формування, ведення та доступу до реєстру. Документ визначає перелік інформації та відомостей, що вносяться до реєстру, обов’язки держателя, адміністратора, реєстраторів, суб’єктів інформування та користувачів реєстру.

Як повідомляє Мінсоц, це надасть можливість створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів. У подальшому таку інформацію можна буде використовувати також для здійснення відповідних контрольних функцій.

Наразі постанова ще не опублікована на сайті КМУ, проте можна ознайомитися з проєктом постанови, який був раніше розміщений Мінсоцполітики для проведення громадських консультацій.

 

Офіс Президента України

Заходи щодо надання якісних та безпечних соціальних послуг

29 січня 2021 року Президент України видав указ, який має на меті “забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги, повагу до честі і гідності, уважне та гуманне ставлення, стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, запровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням державних стандартів соціальних послуг, їх якістю та безпекою”.

Указ накладає певні зобов’язання на Уряд, обласні, Київську міську, районні державні адміністрації щодо вжиття заходів, як-от:

 • перевірка дотримання в установах/закладах надання соціальних послуг установлених правил пожежної безпеки, державних санітарних норм, державних будівельних норм;
 • фактичне створення та функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їхньої якості та оприлюднення відповідних результатів;
 • інформування населення про перелік соціальних послуг, їхній зміст і порядок надання в доступній формі тощо.

Джерело: Указ Президента України №30/2021 від 29.01.2021.

 

Порядок позбавлення курсантів ВВНЗ СБУ військових звань

Нещодавно Президент України видав указ, який дещо змінює порядок позбавлення військових звань курсантів, що проходять військову службу у військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) Служби безпеки України, внісши зміни до Указу ПУ № 739/2019 від 09.10.2019.

Відтепер курсанти з числа старших солдатів, а також осіб сержантського і старшинського складу можуть бути позбавлені військових звань у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення військового звання. Раніше це можна було зробити також у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ та за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення.

Також указ обмежує повноваження керівника ВВНЗ, адже тепер він більше немає права позбавляти курсантів військових звань у порядку дисциплінарного стягнення.

Джерело: Указ Президента України № 39/2021 від 29.01.2021.

 

Міністерство оборони України

Структурні зміни щодо апарату МОУ

МОУ видало наказ, який:

 • затверджує нові редакції положень, що регулюють питання структури апарату МОУ, схеми спрямування та координації діяльності структурних підрозділів апарату МОУ, що наразі затверджені Наказом МОУ від 22.09.2020 № 346;
 • вносить зміни до цього ж наказу в контексті розподілу основних завдань і функцій між структурними підрозділами МОУ, ЗСУ та Державною спеціальною службою транспорту України.

З усіма змінами можна знайомитися в  Наказ МОУ № 11 від 14.01.2021.

 

Завантажити PDF