Закони України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII: ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 15, ст. 16, ч.5 ст.12.
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII ст. 12, Ст.1-2.
Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X: Глава 1, зокрема, ст. 45, 46

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями» від 03.08.2006 № 1081
«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» п. 13 – 15, п. 18
«Про деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони» від 6.07.2011 №715
«Про деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей» від 23 вересня 2014 р. № 476
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів для закупівлі житла» від 13.08.2014 № 729-р

Постанова КМУ “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень” від 26.06.2013 № 450
Постанова КМУ “Про деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян” (Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення) від 02.09.2015 № 728

Нормативно-правові акти інших органів державної влади

Наказ Міністра оборони України від 30.11.2011 № 737 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”