Закони України

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI ст.118
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХII ст.16, 16-1, 16-2, 16-3
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII ст. 13
«Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV ст.1

Укази Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» – п.5 (1) (л) № 744/2014 від 24.09.2014 

Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій» від 31.01.2015 №24
Постанова КМУ «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» від 4.07.2014 №158
Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 № 1294
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 25.12.2013 № 975
Постанова КМУ від 12.05.2007 №707 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції»
Постанова КМУ від 8 квітня 2015 р. N 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»
Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої зарплати» 

Постанова КМУ “Про питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій” від 22.09.2010 № 889
Постанова КМУ “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” від 17.02.1992 № 393

Нормативно-правові акти інших органів державної влади

Наказ Міністра Оборони від 02.02.2015 № 49 «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій»
Наказ Міністра Оборони від 11.06.2008 №260 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»
Наказ Міністра Оборони від 15.11.2010 №595 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України»
Наказ Міністра Оборони від 26.05.2014 №333 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України»
Наказ Міністрерства Внутрішніх справ від 30.05.2013 №523 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України»
Наказ Управління державної охорони України «Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України»
Наказ Міністерства оборони України «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій»
Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів №80 від 12.03.2007р.

Наказ Міністра оборони України від 25.02.2010 № 82 “Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов’язана із стрибками з парашутом”
Наказ Міністра оборони України від 27.01.2016 року №44 “Про особливості виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України в 2016 році”

Аналітичні матеріали

Переказ коштів військовослужбовцями своїм родинам.
Структура виплат грошового забезпечення військовослужбовців.
Грошове забезпечення.
Європейський суд з прав людини. Справа “Воловік проти України” (Заява N 15123/03).
Конституційне подання про офіційне тлумачення положень статті 24 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями п. 8 статті 10-1, п. 5 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, восьмої статті 179, частин першої, другої та третьої статті 182, частини першої статті 182-1 Кодексу законів про працю України,частини другої статті 17 та частини третьої статті 18 Закону України «Про відпустки»

Кабінет Міністрів змінив порядок визначення розміру винагороди за участь у бойових діях