Закони України

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (ст. 18-28, 29-40)
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (ст. 9,33, 36-39)
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 р. № 1727-IV (ст. 6 та ін.)
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, (ст. 4)

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 12.1991 № 2011-XII (ст. 3)
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР
«Про боротьбу з тероризмом»від 20.03.2003 № 638-IV (ст 21)
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551, (ст. 7)

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 25 грудня 2013 р. № 975
«Про порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993 року № 637 (п. 3-4 та ін.).
«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» від 17 липня 1992 р. № 393
«Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 р. № 656
«Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12 серпня 1993 р. N 637 (п. 6)

Нормативно – правові акти інших органів державної влади

Наказ Міністерства оборони від 14.08.2014  № 530 «Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей»
Постанова Правління ПФУ N 22-1 від 25.11.2005р. «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», (п. 2.2)
Лист міністерства юстиції України «Пенсія по інвалідності в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» від 09.04.2013 р.
«Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», затверд. Наказом Мінсоцполітики від 23.03.2012 № 158, (п. 3.3 та ін.)
Інструкція про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України, затверд. Наказом Управління державної охорони України 16.04.2014 № 232, (п. 5.18)

Судова практика

Постанова пленуму ВСУ «Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців( крім військовослужбовців строкової служби ) , осіб начальницького і рядового складу ОВС та деяких інших осіб»

Аналітичні матеріали

Захист прав військових пенсіонерів
Пенсії учасників бойових дій.